ชวนเที่ยวนมัสการ องค์พระธาตุแช่แห้ง งานประเพณีหกเป็ง ปี 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ชวนเที่ยวนมัสการ องค์พระธาตุแช่แห้ง งานประเพณีหกเป็ง ปี 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ เชิญร่วมสืบสานงาน “ประเพณีหกเป็งนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2557” ซึ่งกำหนดจัดในวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) ในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 – 15 มีนาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ชวนเที่ยวนมัสการ องค์พระธาตุแช่แห้ง งานประเพณีหกเป็ง  ปี 2557

ชวนเที่ยวนมัสการ องค์พระธาตุแช่แห้ง งานประเพณีหกเป็ง  ปี 2557

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุแช่แห้ง ในระหว่างวันที่ 9 – 15 มีนาคม 2557 โดยมีชื่องานว่า “งานประเพณีหกเป็งนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2557” นับเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานของชาวเมืองน่าน และยังเป็นประเพณีที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดปีเถาะไม่ควรพลาดที่จะมานมัสการพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีของผู้ที่เกิดปีเถาะ

ชวนเที่ยวนมัสการ องค์พระธาตุแช่แห้ง งานประเพณีหกเป็ง  ปี 2557

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน ทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีหกเป็งนมัสการองค์พระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้มานมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ พระพิมพ์เงินและพระพิมพ์ทอง และพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สำหรัรบในปีนี้ วันแรกของการจัดงาน คือวันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. จะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประกอบด้วย ขบวนแห่เครื่องหลวงสักการะ น้ำทิพย์สรงองค์พระธาตุฯ และผ้าทิพย์ห่มองค์พระธาตุฯ และมีพิธีเปิดในเวลา 17.30 น.

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อีกมากมายในแต่ละวัน อาทิ พิธีสืบชาตาหลวง พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 200 รูป ขบวนแห่ครัวตานของแต่ละอำเภอ พิธีเวียนเทียน พระสงฆ์ 19 รูป เจริญพระพุทธมนต์หลวง พิธีถวายผ้าป่าสมทบทุนบูรณะพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแข่งขันบอกไฟดอก การตีกลองบูชา การตีกลองแอว

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และสั่งสมทานบารมี เสริมสิริมงคล ในงานประเพณีหกเป็งนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 9 – 15 มีนาคม 2557 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โทร. 054-751-846 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร. 054-521-127

ขอบคุณข่าวสารจาก ททท. สนง.ภาคเหนือ