ขอเชิญเที่ยว งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ปี 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ขอเชิญเที่ยว งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ปี 2557

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิพระมงคลบพิตรสภาวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ขอเชิญเที่ยว งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ปี 2557

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี สงกรานต์กรุงเก่า ปี 2557

นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การจัดงานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2557 ในปีนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแต่งกายผ้าไทยไปทำบุญตักบาตรหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ปล่อยนกปล่อยปลา ขบวนช้าง ขบวนแห่รถบุปผชาติที่สวยงามในวันที่ 13 เมษายน 2557 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และวันที่ 13-15 เมษายน 2557 สนุกสนานกับกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์กับช้าง สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระพุทธรูป สักการะศาลหลักเมือง ณ บริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ หน้าอาคารเรือน ทรงไทย ททท.พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี สงกรานต์กรุงเก่า ปี 2557

และชมงานประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญ ณ วัดทองบ่อ ในวันที่ 13-15 เมษายน 2557 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ชมขบวนแห่หงส์ธงตะขาบ (โน่) วัฒนธรรมประเพณีของชาวรามัญรอบหมู่บ้านและรอบพระเจดีย์ ห่มผ้าเจดีย์วัดทองบ่อ และสรงน้ำพระจากรางไม้ไผ่แห่งเดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดต่สอบถาม ได้ที่ 035-703686 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้ารวัดทองบ่อและแหล่งเรียนรู้ชุมชนชาวมอญ และที่ 035-728046 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี สงกรานต์กรุงเก่า ปี 2557

ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามร่วมแต่งกายผ้าไทย เที่ยวงานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ประจำปี 2557 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 6076-7, หรือ www.songkran.net และ www.เที่ยวภาคกลาง.com Facebook: Tat Ayutthaya

ขอบคุณข่าวสารจาก เที่ยวภาคกลาง.com