วันไหลบางแสน คึกคัก! คนร่วมก่อพระทรายเป็นจำนวนมาก

Home / ข่าวท่องเที่ยว / วันไหลบางแสน คึกคัก! คนร่วมก่อพระทรายเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศงานก่อพระทรายวันไหลบางแสนคึกคัก! ในช่วงเช้ามีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาก่อพระทรายเป็นจำนวนมาก

วันไหลบางแสน คึกคัก! คนร่วมก่อพระทรายเป็นจำนวนมาก

วันไหลบางแสน คึกคัก! คนร่วมก่อพระทรายเป็นจำนวนมาก

ที่บริเวณชายหาดบางแสน ในช่วงเช้ามีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาก่อพระทรายเป็นจำนวนมาก โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคการศึกษา ต่างทยอย กันออกมาก่อพระทราย วันไหลบางแสน กันอย่างคึกคัก

ประเพณีวันก่อพระทรายวันไหลบางแสน ถือเป็นประเพณีหนึ่งที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุรุษและบุพการี บ่งบอกถึงการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ และการเล่นซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์สำคัญของเทศกาลสงกรานต์นี้ คือ การก่อพระทราย การเล่นสาดน้ำของเด็กและ หนุ่มสาวด้วยไมตรีต่อกัน ทั้งหมดนี้ล้วนนำไปสู่ความเกื้อกูล ผูกพันด้วยสายใยของวัฒนธรรมที่เป็นมรดกเก่าแก่ของไทยเรา การก่อพระทรายวันไหลบางแสน ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญเช่นนี้

งานวันไหลบางแสน ถูกจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 16 – 17 เมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และ ศาสนาต่อไป

ขอบคุณข่าวสารจาก สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์