เปิดให้บริการ รถแท็กซี่ที่จังหวัดเลย แล้ว!

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เปิดให้บริการ รถแท็กซี่ที่จังหวัดเลย แล้ว!

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการรถแท็กซี่จังหวัดเลย โดยบริษัทแท็กซี่เมืองเลย 2014 จำกัด ซึ่งจะให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 2557

เปิดให้บริการ รถแท็กซี่ที่จังหวัดเลย แล้ว!

เปิดให้บริการ รถแท็กซี่ที่จังหวัดเลย แล้ว!

นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย กล่าวว่า การเปิดให้บริการรถแท็กซี่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลยมาก ยิ่งขึ้น เพราะจังหวัดเลยมีบริษัทที่ดำเนินการเรื่องรถเช่าค่อนข้างน้อย และความต้องการของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการรถเช่าค่อนข้างมาก โดยอัตราเริ่มต้นที่ 35 บาท กรณีที่โทรนัดรับผู้โดยสาร คิดค่าบริการเพิ่ม 20 บาท และกรณีที่ส่งผู้โดยสารระยะไกล จะคิดค่าบริการแบบเหมา

นักท่องเที่ยวสนใจจะใช้บริการรถแท็กซี่ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทแท็กซี่เมืองเลย 2014 จำกัด โทร. 0 4284 4556-7/ 08 56441116 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 0 4281 2812/811405 email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei / www.twitter.com/tatloei

ขอบคุณข่าวสารจาก ททท. สำนักงานเลย