ถกพม่าผนวกทะยินทะยีเข้ากับ มรดกโลกแก่งกระจาน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ถกพม่าผนวกทะยินทะยีเข้ากับ มรดกโลกแก่งกระจาน

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เตรียมหารือพม่าผนวกรวมอุทยานแห่งชาติทะยิน ทะยี (Tanintharyi National Park) เข้ามรดกโลกแก่งกระจาน ก่อนประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกัน ก็จะช่วยให้การจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่ามรดก โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ถกพม่าผนวกทะยินทะยีเข้ากับ มรดกโลกแก่งกระจาน

อุทยานทะยินทะยี

ในการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างไทย โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมีย นมาร์ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จะหารือกับผู้แทนของสหภาพเมียนมาร์ เพื่อผนวกอุทยานแห่งชาติทะยิน ทะยี ของพม่า ซึ่งอยู่ติดกับป่ารอยต่อฝั่งตะวันตกของ ไทยแถบจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี เป็นป่ามรดกโลกแก่งกระจานของไทยในอนาคต

โดยมีองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ไอยูซีเอ็น) เป็นตัวกลางหารือทางด้านวิชาการ เนื่องจากพื้นที่บริเวณพรมแดนไทย-พม่า จะต้องมีการทำโครงการแนวเชื่อมผืนป่าของทั้งสองชาติ เพื่อให้สัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น ช้างเดินทางข้ามพรมแดนไปมา หากสามารถผนวกและประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกัน ก็จะช่วยให้การจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่ามรดกโลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ไทยได้นำเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียนรายชื่อเบื้องต้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่ เมื่อปี 2556 กับศูนย์มรดกโลกของยูเนสโก คาดว่าอย่างช้าภายในปี 2558 จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง ธรรมชาติแห่งที่ 3 ของไทย โดยขณะนี้ผู้แทนของทางองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ไอยูซีเอ็น) ได้มาร่วมสังเกตการณ์และลงพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานในวันที่ 27-28 ส.ค.นี้

สำหรับกลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 3 ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำภาชี และอุทยานแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี รวมพื้นที่ป่าราว 4,822 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์โดยเฉพาะจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยที่เหลือในแม่น้ำเพชรบุรี

ขอบคุณข่าวสารจาก mcot.net