รัชกาลที่ 10 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อุทยานแห่งชาติ

คนไทยเข้าฟรี! อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ 28 ก.ค. 62

Home / ข่าวท่องเที่ยว / คนไทยเข้าฟรี! อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ 28 ก.ค. 62

28 กรกฎาคม 2562 นี้ คนไทยเข้าฟรี! อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คนไทยเข้าฟรี! อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ 28 ก.ค. 62

Credit: สำนักอุทยานแห่งชาติ – National Parks of Thailand

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2562

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมถวายความจงรักภักดีสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรักความผูกพันของบุคคลในครอบครัว ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
น้ำตกคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน จ.กำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก