ที่เที่ยวยโสธร ที่เที่ยวอีสาน พิพิธภัณฑ์พญานาค วิมานพญาแถน เที่ยวยโสธร เที่ยวอีสาน

พิพิธภัณฑ์พญานาค แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ จ.ยโสธร

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด / พิพิธภัณฑ์พญานาค แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ จ.ยโสธร

พิพิธภัณฑ์พญานาค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จังหวัดยโสธร เตรียมเปิดอย่างเป็นการวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ที่จะจัดขึ้นวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2562

พิพิธภัณฑ์พญานาค
แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ จ.ยโสธร

พิพิธภัณฑ์พญานาค ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 700 ไร่ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นอาคารรูปทรงพญานาค ที่มีขนาดสูง 29 เมตร ยาว 111.5 เมตร กว้าง 5 เมตร ทอดลำตัวไปตามน้ำลำน้ำทวน และมีรูปนาคเศียรเดียวพ่นน้ำลงลำน้ำทวน

ภายในตัวอาคาร มีการจัดแสดงเรื่องราวที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตำนานพญานาคและงูใหญ่ทั่วโลก ตามความเชื่อของชาวอีสาน โดยจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบภาพ 4 มิติ แบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่

  • โซนที่ 1 เล่าขานตำนาน เป็นเรื่องราวพญาคันคากและพญาแถน  และการกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาค 
  • โซนที่ 2 รากความเชื่อ กำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคและงูใหญ่ทั่วโลก
  • โซนที่ 3 สถิตในศรัทธา เรื่องราวของพญานาคที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา นาคในคติพราหมณ์ฮินดู และพุทธ
  • โซนที่ 4 ปฐมกาลมหานที ตำนานการเกิดแม่น้ำโขงโดยพญานาค ความพิเศษของโถงนี้คือการจำลองบรรยากาศให้เหมือนถ้ำบาดาล นักท่องเที่ยวจะได้ยืนบนสะพานพญานาคและชมภาพวีดีทัศน์ผ่านกำแพงถ้ำ
  • โซนที่ 4.2 จารีตและวิถี แสดงความเชื่อตามจารีตประเพณีเกี่ยวกับพญานาค จัดแสดงในกล่องทรงกลมวางตามมุมต่างๆ บนพื้นที่จัดแสดง ซึ่งทุกเรื่องสามารถอ่านรายละเอียดได้บนหน้าจอสัมผัส หรือบนกราฟิกบอร์ด
  • โซนที่ 5 พญานาคกับชีววิทยา ให้ความรู้เกี่ยวกับพญานาคและเรื่องราวของงูตามหลักเหตุผล โดยนำเสนอวิวัฒนาการของงู ผ่านกราฟิกบอร์ด, อนาโตมี่ของงูบนกราฟิกบอร์ด, ความหลากหลายทางชีวภาพของงู ผ่านการแสดงฉากจำลอง 6 ฉาก ตลอดจนได้ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของงู โทษและประโยชน์ของงู รวมถึงการป้องกันรักษาเมื่อถูกงูกัด

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พญานาคแล้ว อย่าลืมแวะไป พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นอาคารทรงพญาคันคาก สูงเท่ากับตึก 5 ชั้น แต่ละชั้นจะบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรม 4 ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดยโสธร

สำหรับด้านนอกรอบๆ อาคารทั้งสอง จะมีร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป และอาหารพื้นบ้านจาก 9 อำเภอ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากกันตลอดทั้งปี

ขอบคุณรูปภาพจาก : ส.ปชส. ยโสธร, ข่าวประชาสัมพันธ์ อุบลราชธานี