คำขวัญกรุงเทพมหานคร

Home / ภาคกลาง / คำขวัญกรุงเทพมหานคร

กรุง​เทพฯ ดุจ​เทพสร้าง เมืองศูนย์กลาง​การปกครอง วัด วัง งาม​เรืองรอง เมืองหลวงของประ​เทศ​ไทย

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร