คำขวัญกำแพงเพชร

Home / ภาคกลาง / คำขวัญกำแพงเพชร

กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
กล้วยไข่หวาน
กำแพงเพชร