คำขวัญชัยนาท

Home / ภาคกลาง / คำขวัญชัยนาท

หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
ชัยนาท
ชัยนาท