คำขวัญเพชรบูรณ์

Home / ภาคกลาง / คำขวัญเพชรบูรณ์

เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

เมืองมะขามหวาน

เพชรบูรณ์