จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงานบุญ ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2556

Home / ข่าวท่องเที่ยว, ภาคอีสาน / จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงานบุญ ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2556

จังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานบุญยิ่งใหญ่ ”งานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖” ที่จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงานบุญ ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่เป็นอันดับ ๓ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นอันดับ ๗ ของประเทศไทย นอกจากความสวยงามของดอกไม้สีสันสวยงามในช่วงฤดูฝนแล้ว งานประเพณีที่สำคัญและคงความเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม ด้วยความเป็นขนบธรรมเนียมที่ดี การสืบสานของชนรุ่นหลัง ที่ทำให้เกิดสุดยอดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมีแห่งเดียวในโลก… ”งานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖” จังหวัดชัยภูมิ

งานบุญเทศกาลออกพรรษา หรือ งานโฮมบุญออกพรรษา ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างบุญและ การเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยเฉพาะ “งานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา” ที่สูงและยิ่งใหญ่ ที่ชาวบ้านอำเภอหนองบัวแดง จัดตกแต่งสีสันสวยงามตามสไตล์ อันหลายหลากตามจินตนาการหรือแนวคิดของพื้นที่ อาทิ การตกแต่งแนวพระพุทธศาสนา, แนวเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สัตว์ต่างๆในนิยาย เป็นต้น จำนวน ๙ ขบวนแห่ (ขบวนแห่เริ่ม ในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.) ความยาวแต่ละขบวนกว่า ๑ กิโลเมตร การประกวดต้นกระธูปที่ยิ่งใหญ่ อีกทั้งกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านและมหรสพมากมาย การประกวดธิดากาชาด รวมถึงการแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองชัยภูมิ ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวดินแดนแห่งนี้และสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้ อาทิ ๙ วัดเมืองชัยภูมิ เส้นทางธรณีวิทยาของ ๔ อุทยานแห่งชาติเมืองพญาแล รวมไปถึงของดีอีกหลากหลายที่ทุกท่านไม่ควรพลาดในการเดินทางมาเยือนจังหวัดชัยภูมิ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง โทรศัพท์ 04-487-2123 ,ท้องถิ่นอำเภอ 08-6879-0287 หรือที่ ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์  04421
หรือเว็บไซต์  www.tourismthailand.org/chaiyaphum เฟสบุ๊ค www.facebook.com/tat.korat  และ E–Mail : tatsima@tat.or.th