ปาตาโกเนีย ดินแดน แชงกรีลา ในอเมริกาใต้

ปาตาโกเนีย ดินแดน แชงกรีลา ในอเมริกาใต้

สำหรับดินแดน แชงกรีลา ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง Lost Horizon ของเจมส์ ฮิลตัน นั้นกล่าวถึง สถานที่คนมีชีวิตยืนยาวอาศัยอยู่ ทุกคนล้วนมีความสุข อาจกล่าวได้ว่าเป็นสวรรค์บนดินอย่างแท้จริง จนมีอยู่ช่วงหนึ่งเหล่านักสำรวจจากตะวันตก ได้ออกสำรวจเสาะหาดินสวรรค์บนโลกมนุษย์นี้ว่ามีจริงหรือไม่ โดยอ้างอิงเนื้อหาในนิยายว่า น่าจะเป็นดินแดนในโลกตะวันออกของเอเซีย จนสันนิษฐานกันไปต่างๆ…

เรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลี

เรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลี

ประเทศไทย มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับชิลี ผู้ถือหนังสือเดินทางของไทยทุกประเภทสามารถเดินทางไปชิลีโดยไม่ต้องมีวีซ่า โดยได้รับอนุญาตให้พำนักเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เดินทางจากประเทศไทยโดยไม่มีวีซ่า ควรจะมีบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินกลับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินด้วย มิฉะนั้นอาจประสบปัญหาในการขึ้นเครื่อง ณ ท่าอากาศยานต้นทาง/ระหว่างทาง ควรมีประกันสุขภาพซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาลระหว่างเดินทางไป ต่างประเทศ เพราะค่ารักษาพยาบาลในชิลีสูงมาก…

ทะเลสาบเปโอ สวรรค์แดนใต้ ชีลี

ทะเลสาบเปโอ สวรรค์แดนใต้ ชีลี

ชิลี คืออีกหนึ่งประเทศน่าเที่ยวของทวีปอเมริกาใต้ โดยมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่สิ่งปลูกสร้าง และสถาปัตยกรรมสไตล์โบราณ แต่ทว่ายังมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงาม น่าสนอีกแห่งหนึ่ง นั่นคือ ทะเลสาบเปโอ ทะเลสาบเปโอ สวรรค์แดนใต้ ชีลี ทะเลสาบเปโอ ดินแดนสงบสวยงาม อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ…