10 ที่เที่ยวอุทัยธานี เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติงาม ที่ไม่ควรพลาด!

10 ที่เที่ยวอุทัยธานี เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติงาม ที่ไม่ควรพลาด!

เป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด! มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ที่สวยงาม อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ถ้าหากได้มาเที่ยวแล้ว เราเชื่อว่า อุทันธานี จะเป็นอีกหนึ่งลิสท์เมืองท่องเที่ยวในดวงใจแน่นอน ^^

ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556

ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556

งานประเพณีตักบาตรเทโว ของจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556 20 ตุลาคม 2556ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท มีการจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโว และงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ศาสนิกชนชาวพุทธ ได้มีอากาสเข้าวัดทำบุญชำระจิตใจผ่องใส และนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ดีได้ และเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีให้คงอยู่สืบไปจังหวัดชัยนาท…