รวมสถานที่จัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโว 2562  รับบุญใหญ่วันออกพรรษา

รวมสถานที่จัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโว 2562 รับบุญใหญ่วันออกพรรษา

ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ที่นิยมปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลออกพรรษา ด้วยความเชื่อว่าวันนี้คือวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลงมาสู่โลกมนุษย์

10 ที่เที่ยวอุทัยธานี เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติงาม ที่ไม่ควรพลาด!

10 ที่เที่ยวอุทัยธานี เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติงาม ที่ไม่ควรพลาด!

เป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด! มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ที่สวยงาม อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ถ้าหากได้มาเที่ยวแล้ว เราเชื่อว่า อุทัยธานี จะเป็นอีกหนึ่งลิสท์เมืองท่องเที่ยวในดวงใจแน่นอน ^^

เที่ยววันออกพรรษา 2561 งานบุญใหญ่ ต้องไปสักครั้ง

เที่ยววันออกพรรษา 2561 งานบุญใหญ่ ต้องไปสักครั้ง

ชวนเพื่อนๆ ไปเที่ยวงานออกพรรษา ชมประเพณีต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในหลายจัดหวัดทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นประเพณีเรือไหลไฟ ประเพณีจองพารา ประเพณีชักพระ

ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556

ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556

งานประเพณีตักบาตรเทโว ของจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556 20 ตุลาคม 2556ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท มีการจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโว และงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ศาสนิกชนชาวพุทธ ได้มีอากาสเข้าวัดทำบุญชำระจิตใจผ่องใส และนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ดีได้ และเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีให้คงอยู่สืบไปจังหวัดชัยนาท…