ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556

Home / ข่าวท่องเที่ยว, ภาคกลาง / ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556

งานประเพณีตักบาตรเทโว ของจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556 20 ตุลาคม 2556ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร

ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556

จังหวัดชัยนาท มีการจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโว และงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ศาสนิกชนชาวพุทธ ได้มีอากาสเข้าวัดทำบุญชำระจิตใจผ่องใส และนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ดีได้ และเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีให้คงอยู่สืบไปจังหวัดชัยนาท จะมีวัดต่างๆ ที่จัดงานประจำทุกปี อาทิเช่น

ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556

วัดบรมธาตุวรวิหาร

20 ตุลาคม 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.

วัดบรมธาตุวรวิหารกำหนดจัดงานวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์

ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556

วัดธรรมามูลวรวิหาร

20 ตุลาคม 2556 เริ่มงานตั้งแต่เวลา 07.00 น.

วัดธรรมามูลวรวิหาร กำหนดจัดงานวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เริ่มงานตั้งแต่เวลา 07.00 น. จะมีภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป เดินตามขบวนแห่ พระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ลงมาตามบันไดซึ่งภาพที่ปรากฏต่อสายตานั้นจะ เหลืองอร่ามไปด้วยสีผ้ากาสาวพัตรของพระภิกษุสงฆ์ที่ทอดตัวลงมาอย่างช้าๆ ทำให้เห็นสีเหลืองเด่นชัด เป็นสง่างามน่าเลื่อมใสยิ่งนัก ครั้นพระภิกษุสงฆ์ ลงมาถึงลานวัดธรรมามูลวรวิหารแล้ว บรรดาพุทธศาสนิกชนจะร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพร้อม ทั้งข้าวต้มลูกโยนกันอย่างเนืองแน่น นอกจากจะมีการทำบุญตักบาตรแล้ว ยังมีการจัดขบวนแห่เทพบุตร-เทพธิดา ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขบวนเทวดา-นางฟ้า โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ขบวนชูชก-กัณหาชาลี โรงเรียนวัดธรรมามูล ขบวนเทวดา –นางฟ้า ขวนเปรต ของโรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ขบวนแห่กลองยาวของชาวบ้านตำบลธรรมามูล ขบวนรถยนต์แห่หลวงพ่อธรรมจักร โดยมีการแห่ขบวนจากลานวัดธรรมามูลวรวิหารจนถึงบริเวณบนถนนรอบวัด ซึ่งเป็นที่ตักบาตรนอกจากนี้ ทางวัดได้จัดโต๊ะไว้ให้ประชาชนตั้งอาหารแห้งเตรียมให้ประชาชนที่ร่วมตักบาตร ด้วยอย่างสวยงาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035-536030, 035-535789
www.tatsuphan.net