งานสับปะรดภูเก็ตและงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 18

งานสับปะรดภูเก็ตและงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 18

       เริ่มแล้วงาน “สับปะรดภูเก็ต และงานไม้ดอกไม้ประดับภูเก็ต ประจำปี 2553” พร้อมแข่งขันปอกสับปะรดภูเก็ตสร้างสีสันของงาน เน้นส่งเสริมไม้ผลพืชประจำถิ่นยกระดับขึ้นเป็นไม้ผลเอกลักษณะ พร้อมส่งเสริมตลาดไม้ดอกไม้ประดับเหตุมีความต้องการสูงแต่ละปีทำรายได้ให้ เกษตรกรไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท มั่นใจการจัดงานครั้งนี้มีรายได้สะพัดกว่า 10…