งานวันเกิด ครบรอบ 51 ปี ข้าวหอมมะลิ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานวันเกิด ครบรอบ 51 ปี ข้าวหอมมะลิ


านวันเกิด ครบรอบ 51 ปี ข้าวหอมมะลิ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2553
ณ บึงพลาญชัย จังหวัดหวัดร้อยเอ็ด

 

งานวันเกิด ครบรอบ 51 ปี ข้าวหอมมะลิ


ขอเชิญร่วมงาน Happy Birthday ข้าวขาวดอกมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด


     นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดงาน “วันเกิด ครบรอบ 51 ปี ข้าวหอมมะลิ”  ขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553  ณ บึงพลาญชัย จังหวัดหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

     ข้าวหอมมะลิ หรือข้าวขาวดอกมะลิ เป็นพันธ์ข้าวที่คณะกรรมการพิจารณาข้าวมีมติ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502 ประกาศเป็นพันธุ์ข้าวที่แนะนำและส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่ต่างๆ ทำให้เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดนิยมปลูก และสร้างรายได้กว่า 9 พันล้านต่อปี ดังนั้น จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดงานวันเกิดครบรอบ 51 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  โดยในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 101 รูป  การมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ  การแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ การแสดงศิลปวัฒนธรรม  การจำหน่ายข้าวหอมมะลิ และรับประทานข้าวหอมมะลิ – ไข่เจียวฟรี

     จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมงานดังกล่าวได้ใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ณ บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด  โทรศัพท์  043 – 527117, 043 – 515374 

ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/festival-event/content-7643.html