5 สถานที่ ทำบุญแก้ชง รับปีจอ 2561

5 สถานที่ ทำบุญแก้ชง รับปีจอ 2561

สำหรับใครที่รู้ตัวเองดีว่า ปีหน้าดวงฉันชงแน่ๆ แต่ไม่รู้ว่าจะไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ที่ไหน เราก็ได้รวบรวม 5 สถานที่ ทำบุญแก้ชง รับปีจอ 2561 มาฝากกัน

8 โรงเจ ชื่อดัง ในกรุงเทพฯ

8 โรงเจ ชื่อดัง ในกรุงเทพฯ

สถานที่กินเจ..มนต์ขลังของวัฒนธรรมชาวจีน..อย่างแท้จริง เชื่อว่า สถานที่กินเจ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงศรัทธา แต่อย่างไรก็ตามหากจิตใจเราคิดดี ย่อมเป็นตัวกำหนดการกระทำให้ดีแน่นอน