Café Amazon ร่วมรักษ์โลกไปกับคุณด้วยแก้ว Bio Cup

Café Amazon ร่วมรักษ์โลกไปกับคุณด้วยแก้ว Bio Cup

ส่งผ่านความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมไปยังผู้บริโภค ให้มาร่วมรักโลกไปด้วยกันกับแก้ว Amazon Bio Cup ย่อยสลายได้ 100% รายแรกของประเทศไทย Café Amazon มีส่วนช่วยรักษ์โลกและดูแลธรรมชาติไปพร้อมกับคุณด้วยการออก Bio Cup นั่นก็คือ แก้ว…

ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5

ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5

       โตโยต้า ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญชมกิจกรรม “งานวันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ซึ่งรวบรวมผลงานการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จากโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5 “…