เชิญเที่ยว งานประเพณีรับบัว 2556

เชิญเที่ยว งานประเพณีรับบัว 2556

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัด งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2556 ณ…

ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย 2556

ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย 2556

นายสุรชัย ศรีพลอย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า เนื่องในวันออกพรรษา วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี ได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวข้าวต้มลูกโยนประจำปี 2556 ซึ่งเป็น ประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต และมีตำนานกล่าวว่า เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระชนมายุอยู่นั้น ทรงเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และกลับมา…

ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556

ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556

งานประเพณีตักบาตรเทโว ของจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556 20 ตุลาคม 2556ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท มีการจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโว และงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ศาสนิกชนชาวพุทธ ได้มีอากาสเข้าวัดทำบุญชำระจิตใจผ่องใส และนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ดีได้ และเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีให้คงอยู่สืบไปจังหวัดชัยนาท…

จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงานบุญ ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2556

จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงานบุญ ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2556

จังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานบุญยิ่งใหญ่ ”งานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖” ที่จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2556…

เที่ยวงานออกพรรษาที่เชียงคาน “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ประจำปี 2553

เที่ยวงานออกพรรษาที่เชียงคาน “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ประจำปี 2553

                     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญร่วมงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ประจำปี 2553 วันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2553…

ชวนชมเรือไฟตระการตา ร่วมงานไหลเรือไฟออกพรรษา

ชวนชมเรือไฟตระการตา ร่วมงานไหลเรือไฟออกพรรษา

ชวนชมเรือไฟตระการตา ร่วมงานไหลเรือไฟออกพรรษา   งานไหลเรือไฟ – ออกพรรษา และกาชาด จังหวัดนครพนม ประจำปี 2552   วันที่: 27 กันยายน –…