Café Amazon ร่วมรักษ์โลกไปกับคุณด้วยแก้ว Bio Cup

Café Amazon ร่วมรักษ์โลกไปกับคุณด้วยแก้ว Bio Cup

ส่งผ่านความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมไปยังผู้บริโภค ให้มาร่วมรักโลกไปด้วยกันกับแก้ว Amazon Bio Cup ย่อยสลายได้ 100% รายแรกของประเทศไทย Café Amazon มีส่วนช่วยรักษ์โลกและดูแลธรรมชาติไปพร้อมกับคุณด้วยการออก Bio Cup นั่นก็คือ แก้ว…

ผู้ประกอบการภูเก็ตโวย! พ.ร.บ เหล้าใหม่ ฉุดท่องเที่ยวหด

ผู้ประกอบการภูเก็ตโวย! พ.ร.บ เหล้าใหม่ ฉุดท่องเที่ยวหด

ผู้ประกอบการภูเก็ตโวย! พ.ร.บ เหล้าใหม่ ฉุดท่องเที่ยวหด   ชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองภูเก็ตจับมือชมรมผู้ประกอบการค้าร้านอาหารเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้าน จัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็น พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม่ ชี้ไม่ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและไม่ได้ผลในการลดการบริโภคสุรา     นายจักรกฤษณ์ ศิริยงค์วัฒนา…