ข้อควรรู้ ข้อแนะนำ อุทยานแห่งชาติ เที่ยวทั่วไทย

ข้อควรปฏิบัติ ในการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ

Home / ทิปท่องเที่ยว / ข้อควรปฏิบัติ ในการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ

ข้อควรปฏิบัติ ในการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติ

ประเทศไทย มีอุทยานแห่งชาติ มากมายหลายแห่ง ทั้งทางทะเล ป่าไม้ น้ำตก และภูเขา เพื่อที่จะได้ดูแลปกป้อง รักษาธรรมชาติ ให้อยู่ในความสมบูรณ์ คงความสวยงามอยู่ตลอด เพราะฉะนั้น นักท่องเที่ยวที่ไปเยือน จึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทางอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด travel.mthai.com จึงได้นำข้อมูลการปฏิบัติตน สำหรับการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ มาให้ทุกท่านได้ทราบกัน

ข้อควรปฏิบัติ ในการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภาพจาก pornsopon.blogspot.com

1. ปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของทางอุทยานฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

2. ดูแลรักษาสภาพธรรมชาติให้คงความงดงามตามธรรมชาติมากที่สุด

3. ควรเคารพสิทธิ์ผู้อื่นในการเข้าไปใช้พื้นที่ธรรมชาติร่วมกัน

4. ไม่ส่งเสียงดัง อันจะเป็นการรบกวนผู้อื่นหรือรบกวนความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า

5. การเดินป่าศึกษาธรรมชาติควรเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ไม่ควรเดินออกนอกเส้นทางเดินถาวร ซึ่งอาจจะไปเหยียบย่ำพืชพรรณหรือสัตว์เล็กๆ

6. ห้ามเก็บ หรือนำออก หรือกระทำการใด ๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อสภาพของก้อนหิน พืชพรรณ และ สัตว์ป่า ในเขตอุทยานฯ

7. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตอุทยานฯ เพราะอาจจะเป็นการนำโรคเข้าไปแพร่ในธรรมชาติหรือในทางตรงกันข้าม ก็อาจจะรับโรคติดต่อจากสัตว์ป่าภายในออกมา

8. ไม่ควรก่อไฟในอุทยานฯ เพราะการก่อไฟจำเป็นจะต้องใช้ฟืนในธรรมชาติและก่อเกิดมลพิษ ปัจจุบันมีเตาน้ำมัน เตาแก๊สสารพัดประโยชน์ขนาดพกพา สามารถใช้การได้ดีและไม่ทำลายธรรมชาติ หรือหากจำเป็นต้องก่อกองไฟจริง ๆ ควรก่อในที่ที่ทางอุทยานฯ กำหนด และดับให้เรียบร้อย

9. ไม่ควรนำสิ่งที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าไปในอุทยานฯ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวด กระป๋อง หากนำเข้าไปกรุณาเก็บคืนออกมาให้มากที่สุด

10. เมื่อพบเห็นการกระทำผิดกฏระเบียบอุทยานฯ หรือการกระทำอันเป็นผลกระทบต่อธรรมชาติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เพื่อดำเนินต่อไป

11. ไม่ควรน้ำสุราและของมึนเมาไปดื่มในอุทยานฯ เพราะถือเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทได้

12. ร่วมกันสอดส่องดูแล หรือชักชวนให้เพื่อนฝูง หรือเพื่อนร่วมทาง ช่วยกันดูเลรักษาธรรมชาติ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :  thai-tour.com  ,   เรียบเรียงโดย : Travel MThai