ทะเลสวย ที่เที่ยวชลบุรี ที่เที่ยวทะเล ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ เกาะแสมสาร เที่ยวเกาะแสมสาร

7 ขั้นตอนจองคิวผ่านระบบออนไลน์ “เกาะแสมสาร” ไม่ต้องนั่งรอต่อคิวแต่เช้าอีกต่อไป!

Home / ทิปท่องเที่ยว / 7 ขั้นตอนจองคิวผ่านระบบออนไลน์ “เกาะแสมสาร” ไม่ต้องนั่งรอต่อคิวแต่เช้าอีกต่อไป!

7 ขั้นตอนจองคิวผ่านระบบออนไลน์ “เกาะแสมสาร”
ไม่ต้องนั่งรอต่อคิวแต่เช้าอีกต่อไป!

เป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่อง สำหรับคนที่อยากเที่ยวทะเลสวย ใกล้กรุงเทพฯ “เกาะแสมสาร” ที่เมื่อก่อนนี้ การจะได้ไปเที่ยวแต่ละครั้ง จะต้องไปเข้าคิวกันแต่เช้า ตั้งแต่ยังไม่เปิดขายตั๋ว  เพื่อรับบัตรคิว รอเรียกคิวเพื่อไปซื้อตั๋ว .. แค่นี้ก็ทำให้เพลียแล้ว >,<

และในปัจจุบันทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและทะเลไทย ได้กำหนดผู้เยี่ยมชมเกาะแสมสาร ไม่เกิน 300 คน/วัน เท่านั้น ถ้าเกิดในกรณีที่เราเดินทางไปซื้อตั๋วเอง เราไปสาย คนก็จะต่อคิวเยอะ ทำให้เสียเวลาไปอีก

แต่ตอนนี้ทางเกาะแสมสารได้เปิดให้จองคิวผ่านระบบออนไลน์แล้ว ซึ่งมันสะดวกและเซฟเวลาของเราไปได้เยอะเลย ไม่ต้องเดินทางไปต่อคิวแต่เช้าอีกต่อไป ^^ *หากมีคณะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่จองบัตรคิวออนไลน์ เกาะแสมสารจะนำมาหักยอดในจำวนวน 300 คนด้วย

7 ขั้นตอนจองคิวผ่านระบบออนไลน์ "เกาะแสมสาร" ไม่ต้องนั่งรอต่อคิวแต่เช้าอีกต่อไป!ขั้นตอนการรับบัตรคิวออนไลน์

1. เข้าหน้าเมนูจองบัตรคิว

2. เลือกรอบเรือ

3. ใส่จำนวน 1 คน/10 คิว กด “สั่งซื้อ” (ถ้าเกินจะถูกยกเลิกคิวทั้งหมด)

4. เลือก “ดำเนินการต่อ”

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน “ดำเนินการต่อ”

6. เลือก “ยืนยันรายการสั่งซื้อ” (การจองคิวจะสำเร็จเมื่อผ่านขั้นตอนนี้)

7. นำเลขที่รายการสั่งซื้อและบัตรประชาชนมาแสดงตอนซื้อตั๋ว

  • ผู้ใหญ่ คนละ 300 บาท
  • เด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ คนละ 220 บาท (อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  • ชาวต่างชาติอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป คนละ 600 บาท (อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ชาวต่างชาติต้องมีคนไทยไปด้วยเท่านั้น)

ทั้งนี้บัตรข้ามเกาะแสมสารสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้เข้าชมเกาะแสมสารได้ศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลตามแนวพระราชดำริ

ได้เปิดให้จองคิวผ่านระบบออนไลน์แล้ว ซึ่งมันสะดวกและเซฟเวลาของเราไปได้เยอะเลย

*หมายเหตุ*

  • แสดงหลักฐานการจองทุกครั้งที่มาซื้อบัตร (หลักฐานจะอยู่ในอีเมลล์ที่ท่านใช้กรอกในขั้นตอนการจอง และมาก่อนเวลารอบเรือ 1 ชั่วโมง)
  • เคาน์เตอร์จะเปิดจำหน่ายบัตรก่อนเวลาออกเดินทาง 1 ชั่วโมง และปิด 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง (หากนักท่องเที่ยวไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)
  • กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมีคนไทยมาด้วยเท่านั้น
  • นักท่องเที่ยวต้องไปถึงท่าเทียบเรือก่อนเวลาเรือออก 15 นาที (กรณีขึ้นเรือไม่ทันบัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้)
  • *พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกเที่ยวเรือโดยไม่แจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า

7 ขั้นตอนจองคิวผ่านระบบออนไลน์ "เกาะแสมสาร" ไม่ต้องนั่งรอต่อคิวแต่เช้าอีกต่อไป!

1. เข้าหน้าเมนูจองบัตรคิว 2. เลือกรอบเรือ 3. ใส่จำนวน 1 คน/10 คิว กด "สั่งซื้อ" (ถ้าเกินจะถูกยกเลิกคิวทั้งหมด) 4. เลือก "ดำเนินการต่อ" 5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน "ดำเนินการต่อ" 6. เลือก "ยืนยันรายการสั่งซื้อ" (การจองคิวจะสำเร็จเมื่อผ่านขั้นตอนนี้) 7. นำเลขที่รายการสั่งซื้อและบัตรประชาชนมาแสดงตอนซื้อตั๋ว ผู้ใหญ่ คนละ 300 บาท เด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ คนละ 220 บาท (อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ชาวต่างชาติอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป คนละ 600 บาท (อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ชาวต่างชาติต้องมีคนไทยไปด้วยเท่านั้น)   ทั้งนี้บัตรข้ามเกาะแสมสารสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้เข้าชมเกาะแสมสารได้ศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลตามแนวพระราชดำริ

1. เข้าหน้าเมนูจองบัตรคิว 2. เลือกรอบเรือ 3. ใส่จำนวน 1 คน/10 คิว กด "สั่งซื้อ" (ถ้าเกินจะถูกยกเลิกคิวทั้งหมด) 4. เลือก "ดำเนินการต่อ" 5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน "ดำเนินการต่อ" 6. เลือก "ยืนยันรายการสั่งซื้อ" (การจองคิวจะสำเร็จเมื่อผ่านขั้นตอนนี้) 7. นำเลขที่รายการสั่งซื้อและบัตรประชาชนมาแสดงตอนซื้อตั๋ว ผู้ใหญ่ คนละ 300 บาท เด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ คนละ 220 บาท (อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ชาวต่างชาติอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป คนละ 600 บาท (อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ชาวต่างชาติต้องมีคนไทยไปด้วยเท่านั้น)   ทั้งนี้บัตรข้ามเกาะแสมสารสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้เข้าชมเกาะแสมสารได้ศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลตามแนวพระราชดำริ

1. เข้าหน้าเมนูจองบัตรคิว 2. เลือกรอบเรือ 3. ใส่จำนวน 1 คน/10 คิว กด "สั่งซื้อ" (ถ้าเกินจะถูกยกเลิกคิวทั้งหมด) 4. เลือก "ดำเนินการต่อ" 5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน "ดำเนินการต่อ" 6. เลือก "ยืนยันรายการสั่งซื้อ" (การจองคิวจะสำเร็จเมื่อผ่านขั้นตอนนี้) 7. นำเลขที่รายการสั่งซื้อและบัตรประชาชนมาแสดงตอนซื้อตั๋ว ผู้ใหญ่ คนละ 300 บาท เด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ คนละ 220 บาท (อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ชาวต่างชาติอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป คนละ 600 บาท (อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ชาวต่างชาติต้องมีคนไทยไปด้วยเท่านั้น)   ทั้งนี้บัตรข้ามเกาะแสมสารสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้เข้าชมเกาะแสมสารได้ศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลตามแนวพระราชดำริ

1. เข้าหน้าเมนูจองบัตรคิว 2. เลือกรอบเรือ 3. ใส่จำนวน 1 คน/10 คิว กด "สั่งซื้อ" (ถ้าเกินจะถูกยกเลิกคิวทั้งหมด) 4. เลือก "ดำเนินการต่อ" 5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน "ดำเนินการต่อ" 6. เลือก "ยืนยันรายการสั่งซื้อ" (การจองคิวจะสำเร็จเมื่อผ่านขั้นตอนนี้) 7. นำเลขที่รายการสั่งซื้อและบัตรประชาชนมาแสดงตอนซื้อตั๋ว ผู้ใหญ่ คนละ 300 บาท เด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ คนละ 220 บาท (อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ชาวต่างชาติอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป คนละ 600 บาท (อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ชาวต่างชาติต้องมีคนไทยไปด้วยเท่านั้น)   ทั้งนี้บัตรข้ามเกาะแสมสารสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้เข้าชมเกาะแสมสารได้ศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลตามแนวพระราชดำริ


ข้อมูลเพิ่มเติม : Facebook Koh Samaesarn (เกาะแสมสาร)
เว็บไซต์ : http://www.kohsamaesarnnavy.com/

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก http://www.kohsamaesarnnavy.com/ , Facebook Koh Samaesarn (เกาะแสมสาร)