10 เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์ (อาเซียน)

Home / ทิปท่องเที่ยว / 10 เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์ (อาเซียน)

10 เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์ ประเทศในสมาคมอาเซียน

ประเทศเมียนมาร์

1.เมียนมาร์เป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์ จากการสำรวจพบว่ามีประมาณ 135 ชาติพันธุ์
2.ชาวเมียนมาร์ขับรถชิดเลนขวา ซึ่งแตกต่างจากไทย จึงควรใช้ความระมัดระวังในการเดินเท้าและข้ามถนน
3.ควรสอบถามระยะเป็นไมล์ ไม่ใช่กิโลเมตร
4.แม่ชีในเมียนมาร์ห่มผ้าสีชมพู
5.ชาวเมียนมาร์ส่วนมากมักคงพึ่งพาการรักษาแบบโบราณ
6.ผู้ชายชาวเมียนมาร์นิยมกินหมาก ในขณะที่ผู้หญิงนิยมใช้ทานาประทินโฉม
7.แม้ในเมืองใหญ่อย่างย่างกุ้ง ไฟฟ้ามักดับเป็นประจำ
8.โรงพยาบาล ศาล สุสาน และโรงจำนำ คือ ทุคติหรือสถานที่ที่ไม่เป็นมงคลต่อชีวิตในความคิดชาวเมียนมาร์
9.ควรซื้อของจากร้านที่มีใบรับรองจากรัฐบาล หรือร้านค้าที่มีชื่อเสียง มิฉะนั้นมีปัญหาเวลานำของออกนอกประเทศ
10.ไม่ควรคิดหรือรู้สึกกับชาวเมียนมาร์ว่าเป็นข้าศึกผู้รุกรานกรุงศรีอยุธยา

สถานที่สำคัญที่ควรรู้จัก

ประเทศเมียนมาร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก มีสถานที่น่าสนใจมากมาย โดยมากเป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อาทิ

พระบรมธาตุเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

พระบรมธาตุเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
ศัญลักษณ์แห่งความมั่นคงของเมียนมาร์ พระเจดีย์ทองคำที่งดงามตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง สันนิษฐานว่าเริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคพุทธศตวรรษต้นๆ องค์เจดีย์ฐานบนเนินดิน รอบฐานรายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็กๆอีกร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุเส้นพระเกศาธาตุจำนวน 8 เส้น ว่ากันว่าทองคำที่หุ้มเจดีย์อยู่นั้นมีมากกว่าในห้องนิรภัยของธนาคารกลางของอังกฤษ

พระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha)พระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha)
ในวัดยะไข่ แห่งมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องแบบกษัตริย์ปางมารวิชัย เป็นที่ยอมรับกันว่ามีพระลักษณะงดงามที่สุดองค์เจดีย์ สร้างขึ้นโดยชาวยะไข่ ชนกลุ่มน้อยในรัฐอาระกัน มีตำนานเล่าว่า พระพุทธเจ้าทรงมอบลมหายใจให้พระมหามัยมุนีเป็นตัวแทนสืบทอดพระศาสนา จึงต้องมีพิธีล้างพระพักตร์ในทุกเช้ามืดของทุกวัน ควรทราบว่า วัดยะไข่ห้ามสุภาพสตรีเข้าใกล้องค์พระมหามัยมุนีเด็ดขาด

พระธาตุอินทร์แขวน หรือไจก์ทีโย (Kyaikhtiyo)พระธาตุอินทร์แขวน หรือไจก์ทีโย (Kyaikhtiyo)
ณ เมืองไจก์โถ่ แห่งรัฐมอญ เป็นเจดีย์องค์เล็กที่สูงเพียง 5.5 เมตร ประดิษฐานพระเกศา ตั้งอยู่บนก้อนหินบนเชิงหน้าผาวางอยู่ในลักษณะหมิ่นเหม่ เชื่อกันว่าพระอินทร์เสด็จลงมาแขวนพระธาตุไว้ให้ผู้มีบุญมากราบไหว้ และผู้มีบุญจะสามารถมองเห็นองค์พระธาตุลอยอย่างชัดเจน นอกจากนี้ชาวเมียนมาร์ยังเชื่อว่าผู้ที่ได้มาสักการะพระธาตุครบสามครั้งจะพบแต่ความสุขความเจริญ ควรทราบว่าที่นี่มีสถานที่ให้ผู้ที่ขึ้นมาสักการะนั่งสมาธิและสวดมนต์ตลอดทั้งคืน และพระธาตุอินทร์แขวนถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจอ

ตลาดโป๊ะโยค หรือสกอตมาร์เก็ต (Scott Market)ตลาดโป๊ะโยค หรือสกอตมาร์เก็ต (Scott Market)
ตลาดที่คุณไม่ควรพลาดก่อนกลับจากพม่าเพราะตลาดแห่งนี้ทีของฝากนานาชนิดให้คุณได้เลือกซื้อหา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง เครื่องเงิน เครื่องเขิน ภาพวาด งานไม้แกะสลัก พระพุทธรูปที่ทำด้วยไม้จันทน์ ถ้วยชามกังไสจีนโบราณ โคมไปแก้ว อัญมณี เสื้อผ้า และทานาคา เทียบได้กับตลาดนัดจตุจักรของไทย

ข้อมูลจาก : หนังสือ อาเซียน ควร ไม่ควร สำนักพิมพ์อมรินทร์

10 เรื่องน่ารู้ในเมียนมาร์