10 เรื่องน่ารู้ในไทย (อาเซียน)

Home / ทิปท่องเที่ยว / 10 เรื่องน่ารู้ในไทย (อาเซียน)

ประเทศไทย หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ ราชอาราจักรไทย (Kingdom of Thailand) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัย นับตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน หากมองย้อนไปในประวัติศาสตร์จะพบว่า ประเทศไทยผ่านจุดสูงสุดมาแล้วทั้งความเจริญรุ่งเรืองและความตกต่ำ

10 เรื่องน่ารู้ในไทย ประเทศในสมาคมอาเซียน

ประเทศไทย

1.เมื่อมีใครไหว้คุณ ควรจะไหว้เขาตอบ เป็นการแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
2.การที่ข้ามถนนบริเวณทางม้าลายไม่ได้แปลว่ารถจะหยุดให้ข้าม ทางที่ดีควรใช้สะพานลอย(ถ้ามี) เพื่อความปลอดภัย
3.ไม่ควรสนทนาเรื่องการเมือง
4.ในเมืองไทย พวงมาลัยดอกไม้นอกจากจะเอาไว้บรูชาพระแล้ว ยังสามารถนำมาต้อนรับผู้มาเยือนได้ด้วย
5.การแต่งกายเข้าชมพระราชวังและโบราณสถานบางแห่งมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
6.ร้านอาหารในกรุงเทพฯมีอยู่ทั่วไป แม้แต่ตามทางเท้ายังคำนึงถึงความสะอาดของอาหารและภาชนะ
7.การล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลากลางคืนถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผู้มาเยือนควรสัมผัส
8.ตลาดน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารประเภทต่างๆ
9.แม้ว่าแท็กซี่จะขึ้นไฟบอกว่าว่าง ไม่ได้หมายความว่าจะให้บริการเสมอไป
10.รอยยิ้มและน้ำใจที่งดงามของชาวไทยมีไว้สำหรับดผื่อแผ่ให้แก่ทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชื้อชาติ

สถานที่สำคัญที่ควรรู้จัก

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
หากใครมาประเทศไทยแต่ไม่ได้มาชมความงดงามของวัดแห่งนี้ ก็คงเหมือนว่ามาไม่ถึงเมืองไทย วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว ตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นในพ.ศ. 2325 ภายในวัดมีสถานปัตยกรรมไทยที่วิจิตรงดงาม ทั้งยังมีภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ์อยู่รอบพระอุโบสถ นอกจากนี้วัดพระแก้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านเมืองของประเทศอย่างพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากรหรือพระแก้วมรกต

วัดพระศรีสรรเพชญ์วัดพระศรีสรรเพชญ์
ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีสรรเพชญ์ในอดีตคือวัดหลวงในพระบรมมหาราชวังสัมยอยุธยา วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่สร้างเมื่อคราวย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงเทพฯ ลัญลักษณ์สำคัญของวัดนี้คือเจดีย์ขนาดใหญ่สามองค์ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางวัด

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จุดเด่นของวัดนี้คือเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่ในวันที่อากาศปลอดโปร่ง เราจะเห็นเมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองได้จากจุดนี้

เกาะภูเก็ตเกาะภูเก็ต
เกาะภูเก็ตเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถือเป็นเมือฝท่องเที่ยวชายทะเลที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชายหาดอันสวยงามที่ทอดยาวทั่วทั้งเกาะ เมื่อรวมกับน้ำทะเลสีฟ้าใส ทำให้เกาะภูเก็ตกลายเป็นที่ท่องเที่ยวทางทะเลโด่งดังทั่วโลก

ข้อมูลจาก : หนังสือ อาเซียน ควร ไม่ควร สำนักพิมพ์อมรินทร์

10 เรื่องน่ารู้ในไทย