สาระน่ารู้ เที่ยวฮังการี

Home / ทิปท่องเที่ยว / สาระน่ารู้ เที่ยวฮังการี

ประเทศฮังการี (Hungary) เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปกลางที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตจรดประเทศออสเตรีย สโลวาเกีย ยูเครน โรมาเนีย เซอร์เบีย โครเอเชีย และสโลวีเนีย ในท้องถิ่นเป็นที่รู้จักว่า “ประเทศของชาวแมกยาร์” (Country of the Magyars)

สาระน่ารู้ เที่ยวฮังการี

สาระน่ารู้ เที่ยวฮังการี  

ข้อมูลเบื้องต้น : ภูมิประเทศฮังการี
ที่ตั้ง ทิศเหนือ ติดกับสโลวัก และยูเครน
ทิศใต้ ติดกับเซอร์เบีย-มอนเตนิโกร และโครเอเทีย
ทิศตะวันตก ติดกับออสเตรีย และสโลวีเนีย
ทิศตะวันออก ติดกับโรมาเนีย
ประชากร 10 ล้านคน (2542)

สาระน่ารู้ เที่ยวฮังการี

เมืองหลวง : กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน
ภาษา ภาษาราชการ-ฮังกาเรียน
ภาษาธุรกิจ-ฮังกาเรียน อังกฤษ เยอรมัน
ภูมิอากาศ :
หน้าหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) 3 ถึง -10 องศาเซลเซียส
หน้าร้อน (พฤษภาคม-สิงหาคม) 25-35 องศาเซลเซียส
สกุลเงิน โฟรินท์ (Forint)
อัตราแลกเปลี่ยน (ตุลาคม 2556) :
220 โฟรินท์ = 1 เหรียญสหรัฐ
7 โฟรินท์ = 1 บาท

สาระน่ารู้ เที่ยวฮังการี

การเข้าประเทศ – ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต/ราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า โดยสามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน

ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา –
ต้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย

ข้อควรระวัง – กรุงบูดาเปสต์เป็นเมืองที่สวยงามและมีสถานที่ท่องเที่ยวมาก บางครั้งนักท่องเที่ยวอาจประสบปัญหา การฉกชิงวิ่งราว และการฉ้อโกง ดังนั้น จึงควรปฏิบัติตนดังนี้

1. ไม่แต่งกายด้วยเครื่องประดับที่มีราคาแพง ล่อตา
2. เก็บหนังสือเดินทาง เงินสด และของมีค่าให้มิดชิดเป็นพิเศษ
3. อย่าแลกเงินกับผู้ที่มาเสนอตามท้องถนนเพราะผิดกฎหมายและอาจถูกโกง แต่ควรแลกจากธนาคารหรือร้านแลกเงินที่มีอยู่ทั่วไป และขอใบเสร็จทุกครั้งที่แลกเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการแลกเงินกลับคืนตอนออกนอกประเทศ
4. เมื่ออยู่ในที่ชุมชนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปให้ใช้ความระมัดระวัง และหากมีกลุ่มคนเพ่งมองผิดปกติอย่าเข้ามาใกล้ให้ถอยห่างไป
5. หากมีบุคคลนอกเครื่องแบบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิเสธ โดยแจ้งว่าขอให้ตำรวจในเครื่องแบบเป็นผู้ตรวจ หรือขอติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยก่อน เพราะในบูดาเปสต์มักเกิดกรณีเช่นนี้อยู่เสมอ โดยปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่จะแต่งเครื่องแบบ เสมอ
6. ก่อนเดินทางไป ณ ที่ใด ควรศึกษาเส้นทางจากแผนที่ให้เข้าใจ โดยขอรับแผนที่ได้จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ทั่วไป
7. ก่อนใช้บริการขนส่งมวลชน เช่น รถเมล์ รถราง รถใต้ดิน ให้ซื้อตั๋วก่อนทุกครั้ง ตั๋วชนิดเดียวกันสามารถใช้ได้กับทั้งรถเมล์ รถราง และรถใต้ดิน
8. หากใช้บริการแท็กซี่ ควรใช้แท็กซี่ของบริษัทซึ่งสามารถโทรศัพท์เรียกได้ และคิดราคาตามมิเตอร์ หากเรียกแท็กซี่ตามป้ายทั่วไป ให้สอบถามราคาก่อนและควรเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

สาระน่ารู้ เที่ยวฮังการี

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศฮังการี เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ (Office of Commercial Affairs) Jozsefhegyi ut. 28-30 No.A/1 1025 Budapest. โทรศัพท์ (361) 2122738, 2125358 โทรสาร (361) 2122736 E-mail : Thaicommbp@mail.datanet

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ (Royal Thai Embassy) Verecke Ut. 79 1025 Budapest โทรศัพท์ (361) 4384020 โทรสาร (361) 4384023, 4384027 (เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. จันทร์-ศุกร์) E-mail : thaiemba@mail.datanet.hu * เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ติดต่อ นางวนิดา สุวรรณคีรี อัครราชทูตที่ปรึกษา โทรศัพท์ (361) 2126860

นายพิสิฏฐ์ พิชิตมาร เลขานุการเอก (ฝ่ายกงสุล) โทรศัพท์ (361) 3944474 (ณ พ.ศ. 2543) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

สาระน่ารู้ เที่ยวฮังการี

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ