เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.กาฬสินธุ์

Home / Uncategorized, ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.กาฬสินธุ์

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (Bike For Dad) จังหวัดกาฬสินธุ์
จุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ -> เลี้ยวขวาตามถนนชัยสุนทรเลี้ยวขวาที่สีแยกไฟแดงตามถนนสุรินทร์จนถึงวงเวียนน้ำพุ ->
วนขวาตามถนนภิรมย์ถึงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร -> เลี้ยวซ้ายตามถนนกาฬสินธุ์ผ่านวัดกลาง จนถึงศาลหลักเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ->
เลี้ยวซ้ายตามซอยแก่งสำโรงจนถึงวัดใต้โพธิ์ค้ำ -> เลี้ยวขวาตามถนนกุดยางสามัคคีผ่านโรงแรมริมปาวจนถึงสามแยกโนนตาล ->
เลี้ยวซ้ายตามถนนบายพาส (ทางหลวงหมายเลข ๑๒) ผ่านเทสโก้โลตัสตรงมาจนถึงสี่แยกสงเปลือย ->
ตรงไปตามถนนบายพาส(ทางหลวงหมายเลข ๑๒) จนถึงสามแยกไป อำเภอสมเด็จ ->
เลี้ยวซ้ายตามถนนถีนานนท์ ผ่าน ม.กาฬสินธุ์ ตรงไปถึงสี่แยกป่าไม้(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ->
ตรงไป ผ่าน ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ,ผ่าน ร.ร. เมืองกาฬสินธุ์ จนถึง วงเวียน ๕ แยก ร.ร.อนุกูลนารี วนขวาตามถนนภิรมย์
ผ่านโรงเรียนอนุกูลนารี จนถึงวงเวียนน้ำพุ (รอบที่ ๑) ->ตรงไปตามถนนภิรมย์ถึงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ->
เลี้ยวซ้ายตามถนนกาฬสินธุ์ผ่านวัดกลาง จนถึงศาลหลักเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ -> เลี้ยวซ้ายตามซอยแก่งสำโรงจนถึงวัดใต้โพธิ์ค้ำ ->
เลี้ยวขวาตามถนนกุดยางสามัคคีผ่านโรงแรมริมปาวจนถึงสามแยกโนนตาล -> เลี้ยวซ้ายตามถนนบายพาส (ทางหลวงหมายเลข ๑๒)
ผ่านเทสโก้โลตัสตรงมาจนถึงสี่แยกสงเปลือยตรงไปตามถนนบายพาส(ทางหลวงหมายเลข ๑๒) จนถึงสามแยกไป อำเภอสมเด็จ
เลี้ยวซ้ายตามถนนถีนานนท์ ผ่าน ม.กาฬสินธุ์ ตรงไปถึงสี่แยกป่าไม้(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ->
เลี้ยวซ้ายตามถนนกาฬสินธุ์ ผ่านสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ถึงวงเวียนโปงลาง -> เลี้ยวซ้ายตามถนนชัยสุนทร ->
เลี้ยวขวาเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดสิ้นสุดเส้นทาง ระยาทางรวม ๒๙ กิโลเมตร