เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สกลนคร

Home / Uncategorized, ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สกลนคร

สกลนคร

 

เส้นทางจักรยาน

ขาไป ออกจากศาลากลางจังหวัดสกลนนครเลี้ยวขวาไปตามถนนสุขเกษมจนถึงสี่แยกตะวันแดงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสกลทวาปีตรงไปจนถึงสี่แยกธาตุดุม เลี้ยวซ้ายเข้าถนนไอทียู
ถึงสี่แยก ธอส. เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนคูเมือง จนถึงแยกคูหมากเสื่อเลี้ยวซ้ายไปยังสวนแม่สวนลูกจนถึงสี่แยกประปาเลี้ยวซ้ายสู่ถนนเรืองสวัสดิ์ ถึงสี่แยกวัดพรธาตุเชิงชุม เลี้ยวขวาไป
ถนนเจริญเมือง จนถึงสี่แยกศรีนคร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขเกษม จนถึงสามแยกธนาคารกรุงศรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรัฐพัฒนา จนถึงลานรวมใจไทสกล และเลี้ยวซ้ายตรงไปจนถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขากลับ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าสู่ถนนเลี่ยงเมือง จนถึงสี่แยกบายพาส สกล – กาฬสินธุ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สกล – กาฬสินธุ์ ตรงไปจนถึงศาลากลางจังหวัดสกลนคร
รวมระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร