เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.บึงกาฬ

Home / Uncategorized, ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.บึงกาฬ

บึงกสฬ

“เส้นทางสิริมงคลจังหวัดบึงกาฬ” ระยะทางรวม 29 กิโลเมตร
จุดเริ่มต้น (ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ)[ทำกิจกรรมเสริม] –> เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนบึงกาฬ-นครพนม) –> ผ่านสี่แยกบึงกาฬ ==> ผ่านแมคโคร –> เลี้ยวซ้ายเข้าวัดสามัคคีย์อุปถัมภ์ (วัดภูกระแต) *จุดพัก* [ทำกิจกรรมเสริม] –>ออกจากวัดเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 212 (บึงกาฬ-หนองคาย) –> ผ่านสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ –> ผ่าน สวท.บึงกาฬ –> สี่แยกบ้านพันลำ –> เลี้ยวขวาเข้าบ้านพันลำ –> แยกโรงเรียนพันลำเจริญวิทยา –> เลี้ยวขวา –> ผ่านด่านศุลกากร –> ผ่านวัดป่าพันลำ –> ผ่านตรวจคนเข้าเมือง (หลังใหม่) –> ถึงแยกโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ –> เลี้ยวซ้ายตรงไปจนถึงถนนข้าวเม่าริมโขง –> เลี้ยวขวาแยกตรวจคนเข้าเมืองหลังเก่า –> วงเวียนหอนาฬิกา –> เลี้ยวซ้าย –> ศาลเจ้าแม่ศรีสองนาง –> เลี้ยวซ้าย –> ผ่านตลาดสดเทศบาล –> ผ่านด้านข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด –> สามแยกเทศบาลตำบลบึงกาฬ –> เลี้ยวขวาถนนข้าวเม่า –>ถนนชาญสินธุ์ –> วัดโพธาราม (วัดท่าไคร้) [ทำกิจกรรมเสริม] –> ทางออกด้านข้างวัดท่าไคร้ –> สามแยกบ้านท่าไคร้ –>เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนบึงกาฬ-นครพนม) –> ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ (จุดสิ้นสุด)
จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมในรูปของ “บวร” บ.บ้าน คือ ประชาชน ว. วัด เป็นศูนย์กลางแห่งใจ และ ร. โรงเรียน มีนักเรียน ครู อาจารย์ มาร่วมกันจัดกิจกรรม มีพลังใจร่วมใจครบถ้วน โดยจัดเตรียมกิจกรรมเสริม ดังนี้
1. กิจกรรมสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่ทองพูล สิริกาโม พระอริยสงฆ์ ณ วัดสามัคคีอุปถัมภ์
2. กิจกรรมปลูกต้มไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดสามัคคีอุปถัมภ์
3. แปรอักษรจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ จุดสตาร์ท ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
4. สักการะหลวงพ่อพระใหญ่ พระประจำจังหวัด ณ วัดโพธาราม
5. จุดบั้งไฟน้อย 89 ลูก ณ วัดโพธาราม
6. กิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯของนักเรียน นักศึกษา ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
7. การจัดนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณเวทีกลาง ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ