30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / 30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก

ธรรมชาติอยู่รอบตัวเรา เป็นความสวยงามที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ความเรียบง่ายกลายเป็นความงดงามโดยสังเกต เกิดเป็นภาพมหัศจรรย์ที่เกิดบนผืนแผ่นดินที่เราเรียกว่า “โลก” ถือเป็นความโชคดีของหลายๆ สายตาอย่างเรา ที่อาจจะไม่มีโอกาสสัมผัสด้วยตัวเอง แต่อย่างน้อยก็ยังมีคนจำพวกหนึ่ง ที่ออกแสวงหาธรรมชาติ และกดชัดเตอร์ เก็บภาพเหล่านั้นมาให้ได้ชื่นชม ว่าโลกเราสวยงามแค่ไหน กับ 30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก

Photo credit: Cherlyn

Photo credit: Cherlyn

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Uros Kricka

Photo credit: Uros Kricka

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Xiang Gao

Photo credit: Xiang Gao

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Vancea Dorin

Photo credit: Vancea Dorin

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Dimitris Vasiliou

Photo credit: Dimitris Vasiliou

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Chris Stachura

Photo credit: Chris Stachura

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: ~black-moon16

Photo credit: ~black-moon16

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Karl Schuler

Photo credit: Karl Schuler

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: ^kkart

Photo credit: ^kkart

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: ~jorgegaep200

Photo credit: ~jorgegaep200

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: ~derDommy

Photo credit: ~derDommy

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: ~hungry-vampire-f

Photo credit: ~hungry-vampire-f

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Diabos

Photo credit: Diabos

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Tony Georgiadis

Photo credit: Tony Georgiadis

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Samir Kurtagic

Photo credit: Samir Kurtagic

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Dr. Didi Baev

Photo credit: Dr. Didi Baev

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Drew Nguyen

Photo credit: Drew Nguyen

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Pasi Maenpaaf

Photo credit: Pasi Maenpaaf

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Dave Wiens

Photo credit: Dave Wiens

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Lennart. K.V. Bardal

Photo credit: Lennart. K.V. Bardal

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: ~keirajenta

Photo credit: ~keirajenta

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Ernest W

Photo credit: Ernest W

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: WVUARTIST

Photo credit: WVUARTIST

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Emily Alkema

Photo credit: Emily Alkema

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: Roger Leekam

Photo credit: Roger Leekam

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก Photo credit: ~m-ozgur

Photo credit: ~m-ozgur

……………………………………………….

30 ภาพถ่ายธรรมชาติที่ดีที่สุด จากมืออาชีพทั่วโลก

ที่มา : http://thewondrous.com