ใส่ไอเดีย ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / ใส่ไอเดีย ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

Ben Heine ผู้เป็นทั้งจิตรกรและช่างภาพชาวเบลเยี่ยม เกิดอาการคันมือ สะกิดไอเดีย หยิบ ภาพถ่าย มาล้อด้วย ลายเส้น สร้างสีสันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยการผสานระหว่างจินตนาการและความเป็นจริง บันดาลเป็นงานศิลปะที่ต้องยกนิ้วให้

ใส่ไอเดีย ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

ใส่ไอเดีย ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

ใส่ไอเดีย ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

ใส่ไอเดีย ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

ใส่ไอเดีย ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

ใส่ไอเดีย ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

ล้อ ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

ใส่ไอเดีย ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

ล้อ ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

ล้อ ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

ล้อ ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

ล้อ ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

ล้อ ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

……………………………………………….

ใส่ไอเดีย ภาพถ่าย ด้วยลายเส้น

ที่มา : http://thewondrous.com