การรถไฟ ที่เที่ยวเยอรมนี พลังงานสะอาด รถไฟพลังไฮโดรเจน เที่ยวรอบโลก เที่ยวเยอรมนี เยอรมนี

เยอรมนีนำร่อง รถไฟพลังไฮโดรเจน ขบวนแรกของโลก

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / เยอรมนีนำร่อง รถไฟพลังไฮโดรเจน ขบวนแรกของโลก

ประเทศเยอรมนีเปิดใช้งาน รถไฟพลังไฮโดรเจน เป็นประเทศแรกของโลก หวังลดมลพิษจากรถไฟดีเซลด้วยพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เยอรมนีนำร่อง รถไฟพลังไฮโดรเจน ขบวนแรกของโลก

รถไฟ Coradia iLint หรือ รถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนนี้ ผลิตโดยบริษัท Alstom บริษัทเดียวกับที่ผลิตรถไฟความเร็วสูง TGV ให้การรถไฟแห่งฝรั่งเศส

เบื้องต้น จะนำไปวิ่งระหว่างเมือง Cuxhaven Bremerhaven Bremervoerde และ Buxtehude ทางตอนเหนือของประเทศเยอรมนี ระยะทางรวม 100 กิโลเมตร

รถไฟพลังไฮโดรเจน มีการติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า จากการทำปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจน ได้เป็นพลังงานและน้ำสะอาด ซึ่งหากพลังงานเหลือจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

นอกจากนั้น เจ้ารถไฟ Coradia iLint สามารถวิ่งได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตร ต่อการเติมเชื้อเพลิง 1 ครั้ง ใกล้เคียงกับระยะทางที่รถไฟดีเซลวิ่งได้ แต่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า แม้ราคารถไฟไฮโดรเจนจะสูงกว่าก็ตาม

Source : theguardian, inhabitat