ธารน้ำแข็งที่ไหลเร็วที่สุดในโลก

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / ธารน้ำแข็งที่ไหลเร็วที่สุดในโลก

Ilulissat Icefjord (อิลูลิสซัต ไอซ์ฟยอร์ด) สุดยอด ธารน้ำแข็ง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์ อยู่ทางตอนเหนือของอาร์คติค เซอร์เคิล ไป 250 กิโลเมตร เป็นปากทางสู่ทะเลของ ธารน้ำแข็ง Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งใน ธารน้ำแข็งที่ไหลเร็วที่สุดในโลก (19 เมตรต่อวัน) และมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก ธารน้ำแข็ง แห่งนี้ทำให้เกิดน้ำแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี หรือ 10% ของน้ำแข็งแตกในกรีนแลนด์ทั้งหมด และมากกว่า ธารน้ำแข็ง อื่นๆ รอบแอนตาร์กติกา

จากการศึกษาข้อมูลกว่า 250 ปี ทำให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและศาสตร์ที่เกี่ยวกับธารน้ำแข็ง การรวมตัวของแผ่นน้ำแข็งยักษ์และเสียงกึกก้องจากการเคลื่อนที่ของกระแสธารน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว กระทบและแตกตัวสู่ฟยอร์ดซึ่งถูกปกคลุมด้วยก้อนน้ำแข็ง ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ ธารน้ำแข็งที่ไหลเร็วที่สุดในโลก อันน่าตื่นตา สะกดใจ!

ธารน้ำแข็งที่ไหลเร็วที่สุดในโลก

ธารน้ำแข็งที่ไหลเร็วที่สุดในโลก

ธารน้ำแข็งที่ไหลเร็วที่สุดในโลก แห่ง กรีนแลนด์

ที่มา : whc.unesco.org