เมืองแห่งความตาย สถาปัตยกรรมสะท้อนชีวิต ประเทศซีเรีย

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / เมืองแห่งความตาย สถาปัตยกรรมสะท้อนชีวิต ประเทศซีเรีย

travel mthai พาชม เมืองแห่งความตาย ซึ่งเป็นถิ่นฐานร้าง 700 แห่ง อยู่ทางตอนเหนือของ ประเทศซีเรีย หลายสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะที่สะท้อนวิถีชีวิตชนบทในสมัยโบราณและยุคไบแซนไทน์

เมืองแห่งความตาย สถาปัตยกรรมสะท้อนชีวิต

เมืองแห่งความตาย ไซเรีย

หมู่บ้านส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 1-7 กระทั่งกลายเป็นสถานรกร้างในช่วงศตวรรษที่ 8-10 เนื่องจากถูกชาวอาหรับเข้ายึดครอง จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางการค้า และ “เศรษฐกิจ” นั้นเอง คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรเริ่มอพยพย้ายถิ่น ทิ้งไว้เพียง เมืองแห่งทะเลทราย หรือ เมืองแห่งความตาย ในที่สุด

เมืองแห่งความตาย ประเทศซีเรีย

สถาปัตยกรรมสะท้อนชีวิต ประเทศซีเรีย

สถาปัตยกรรม เมืองแห่งความตาย กลายเป็นโบราณสถานที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ เพื่อจารึกไว้ซึ่งประวัติศาสตร์แห่งซีเรีย

ข้อมูล curious-places.blogspot.com เรียงเรียง : travel.mthai.com