Red Beach หาดสีแดง มหัศจรรย์แห่ง เมืองผานจิ่น

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / Red Beach หาดสีแดง มหัศจรรย์แห่ง เมืองผานจิ่น

travel mthai ชวนทึ่งกับความมหัศจรรย์ของ Red Beach หาดสีแดง ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำของ เมืองผานจิ่น มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

หาดสีแดง มหัศจรรย์แห่ง เมืองผานจิ่น

หาดสีแดง

สีฉูดฉาดของ หาดสีแดง นี้เกิดจากปรากฏการณ์สาหร่ายเติบโตในดินเค็ม โดยในช่วงฤดูร้อน (เมษายน-พฤษภาคม) สาหร่ายยังเป็นสีเขียวปกติ จนกระทั่งถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง สาหร่ายจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100 ตารางกิโลเมตร ส่งผลให้ทั้งชายหาดถูกปกคลุมไปด้วยพรมแดงธรรมชาติ เกิดเป็นทัศนียภาพ หาดสีแดง สะดุดตา

Red Beach หาดสีแดง มหัศจรรย์แห่ง เมืองผานจิ่น

หาดสีแดง แห่ง เมืองผานจิ่น ถือเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด เช่น นกป่า นกกระเรียน และนกนางนวล ปัจจุบัน หาดสีแดง ถือเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีน ซึ่งได้รับความสนใจจากทั่วโลก

หาดสีแดง เมืองผานจิ่น

Red Beach หาดสีแดง มหัศจรรย์แห่ง เมืองผานจิ่น

หาดสีแดง มหัศจรรย์แห่ง เมืองผานจิ่น

หาดสีแดง มหัศจรรย์แห่ง เมืองผานจิ่น

 Red Beach หาดสีแดง เมืองผานจิ่น

Red Beach หาดสีแดง มหัศจรรย์แห่ง เมืองผานจิ่น

เมื่อธรรมชาติปูพรมแดง..หาดสีแดง ความหรูหราที่ใครก็เข้าถึง

ข้อมูล : travel.thaiza.com