10 อันดับ สุดยอดที่โดดบันจี้จัมพ์

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / 10 อันดับ สุดยอดที่โดดบันจี้จัมพ์

10 อันดับ สุดยอดที่โดดบันจี้จัมพ์

Royal Gorge Suspension Bridge, USA

Royal Gorge Suspension Bridge, USA
321 m.

……………………………………………..

Macau Tower, China

Macau Tower, China
338 m.

……………………………………………..

Bloukrans Bridge, South Africa

Bloukrans Bridge, South Africa
216 m.

 …………………………………………….

Perrine Bridge, USA

Perrine Bridge, USA

……………………………………………..

Navajo Bridges, USA

Navajo Bridges, USA

 ……………………………………………..

Pont de Ponsonnas, France

Pont de Ponsonnas, France
100 m.

……………………………………………..

Corinth Canal, Greece

Corinth Canal, Greece

79 m.

……………………………………………..

Alta Vila Tower, Brazil

Alta Vila Tower, Brazil

71 m.

……………………………………………..

Graskop Gorge, South Africa

Graskop Gorge, South Africa

……………………………………………..

Ledge Urban Bungee, Queenstown NZ

Ledge Urban Bungee, Queenstown NZ

47 m.

……………………………………………..

10 อันดับ สุดยอดที่โดดบันจี้จัมพ์
ที่มา : http://www.toptenthailand.com