ภูเขาไท่ซาน ขุนเขาแห่งแรกของจีน

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / ภูเขาไท่ซาน ขุนเขาแห่งแรกของจีน

travel mthai พาเยือนที่สูง ออกกำลังขา มุ่งหน้าสู่ ภูเขาไท่ซาน ศูนย์กลางของศาสนจักรกว่า 2,000 ปี หนึ่งสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภูเขาไท่ซาน แห่ง มณฑลซานตง

ภูเขาไท่ซาน ตั้งอยู่ที่ เมืองไท่อาน หนึ่งในเมืองท่องเที่ยว แห่ง มณฑลซานตง ทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีน ยอดบนสุดของ ภูเขาไท่ซาน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,545 เมตร มีหินผาตั้งเรียงรายจำนวนมาก กวีเอกแห่งจีนหลายท่านเคยจารึกบทกลอนมากมายไว้ที่ ภูเขาไท่ซาน แห่งนี้ จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และศิลปะกลางแจ้ง ที่สะท้อนสัญลักษณ์แห่งอารยธรรมเก่าแก่ของจีน และภายหลัง ยูเนสโกได้ยกย่องให้ ภูเขาไท่ซาน เป็น มรดกโลก ในปี ค.ศ. 1987

ภูเขาไท่ซาน ขุนเขาแห่งแรกของจีน

ภูเขาไท่ซาน ถือเป็น ขุนเขาแห่งแรกของจีน และเป็น 1 ใน 5 ภูเขาที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์จีน โดยมียอดสูงสุดคือ ยอดจักรพรรดิหยก มีความสูงประมาณ 1,532.7 เมตร ทั้งยังถูกใช้ป็นสถานที่จัดพิธีบวงสรวงในรัชสมัยต่างๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น เขาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศจีน

ภูเขาไท่ซาน ขุนเขาแห่งแรกของจีน

ภูเขาไท่ซาน

ภูเขาไท่ซาน ขุนเขาแห่งแรกของจีน

ในฤดูหนาว ภูเขาไท่ซาน จะถูกปกคลุมด้วยหิมะ ส่วนในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง ขุนเขาแห่งนี้จะอุดมไปด้วยสีเขียว สะท้อนความงดงามแห่งผืนป่าสู่สายตานักท่องเที่ยว


View Larger Map

ข้อมูล : travel.thaiza.com / wiki เรียบเรียง : travel.mthai.com