ตลาด อินซาดง เกาหลี เที่ยวเกาหลี

เที่ยวเกาหลี เดินตลาดอินซาดง ตลาดแบบอาร์ตๆ – Insa Dong

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / เที่ยวเกาหลี เดินตลาดอินซาดง ตลาดแบบอาร์ตๆ – Insa Dong

อินซาดง ( Insa Dong ) เป็นตลาดทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีทั้งงานศิลปะแบบดั้งเดิมและงานสมัยใหม่ ของเกาหลี เช่น งานภาพวาด, งานแกะสลัก และงานศิลปะในการคัดลายมือวางขายอยู่ / อินซาดง อยู่ที่กรุงโซล เกาหลีใต้

เที่ยวเกาหลี เดินตลาดอินซาดง( Insa Dong )

ภาพบรรยากาศ ตลาด อินซาดง Insa Dong

ภาพบรรยากาศ ตลาด อินซาดง Insa Dong

ภาพบรรยากาศ ตลาด อินซาดง Insa Dong

Landmark ของ อินซาดง เป็นรูปปั้น พู่กันเกาหลี ใหญ่อลังการ มองเผินๆ อาจจะคิดเหมือนเรา ว่าเป็น ” หอยทาก ” แฮ่ะๆ

Insa dong

ภาพบรรยากาศ ตลาด อินซาดง Insa Dong

เที่ยวเกาหลี เดินตลาดอินซาดง

ภาพบรรยากาศ ตลาด อินซาดง Insa Dong

 

ภาพบรรยากาศ ตลาด อินซาดง Insa Dong by SeimanC

ภาพบรรยากาศ ตลาด อินซาดง Insa Dong