เที่ยวอาชกาบัต เมืองหลวงหินอ่อน แห่งเติร์กเมนิสถาน

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / เที่ยวอาชกาบัต เมืองหลวงหินอ่อน แห่งเติร์กเมนิสถาน

ประเทศเติร์กเมนิสถาน หลายๆ คน คงไม่คุ้นชื่อสักเท่าไหร่ ตั้งอยู่ในเอเชียกลาง ซึ่งอดีตเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

เที่ยวอาชกาบัต เมืองหลวงหินอ่อน แห่งเติร์กเมนิสถาน

เที่ยวอาชกาบัต เมืองหลวงหินอ่อน แห่งเติร์กเมนิสถาน

ประเทศเติร์กเมนิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติดกับคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน และมีชายฝั่งบนทะเลแคสเปียน โดยมีเมืองหลวงชื่อว่า “กรุงอาชกาบัต

อาชกาบัต เมืองหลวงหินอ่อน แห่งเติร์กเมนิสถาน

กรุงอาชกาบัต เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเติร์กเมนิสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2544 มีประชากร 695,300 คน และตั้งอยู่ระหว่างทะเลทรายคาราคัมกับเทือกเขาโกเปตแด๊ก โดยประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองชาวเติร์ก มีเชื้อสายรัสเซียน อาร์เมเนียน และอเซริส ได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียตประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ปกครองตนเองด้วยระบอบประธานาธิบดี ปัจจุบันคือนาย กูร์บันกูลืย เบียร์ดีมูฮาเมดอฟ

อาชกาบัต เมืองหลวงหินอ่อน แห่งเติร์กเมนิสถาน

หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต กรุงอาชกาบัต ได้เจริญเติบโตและเร่งสร้างอารยธรรมใหม่อย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และสถานที่ราชการอย่างสวยงาม และมีการนำเข้าหินอ่อนสีขาวมาจากอิตาลีเพื่อมาใช้เป็นวัสดุหลักในงานสถาปัตยกรรมในเมืองหลวง ….543 อาคารที่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในกรุงอาชกาบัตล้วนใช้หินอ่อนในการปูพื้นและผนังอย่างงดงาม โดยคาดว่าเมืองใหม่ที่ถูกสร้างอย่างอู้ฟู่ใช้หินอ่อนไปทั้งสิ้นจำนวน 1.1 ล้านลูกบาศ์กเมตร

อาชกาบัต เมืองหลวงหินอ่อน แห่งเติร์กเมนิสถาน

แต่ทว่าภายใต้เมืองหลวงที่งดงามขาวสะอาด ปากท้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังยากจนข้นแค้น ขัดกับภาพความสวยงามนี้เสียเหลือเกิน ประชาชนยังอยู่ในสภาวะถูกกดขี่ สาธารณูปโภคและการศึกษายังถูกปิดกั้น และอยู่ภายใต้การเอาเปรียบอย่างไร้ซึ่งปากเสียง มันเป็นเพราะอะไรกันนะ…?

อาชกาบัต เมืองหลวงหินอ่อน แห่งเติร์กเมนิสถาน อาชกาบัต เมืองหลวงหินอ่อน แห่งเติร์กเมนิสถาน อาชกาบัต เมืองหลวงหินอ่อน แห่งเติร์กเมนิสถาน อาชกาบัต เมืองหลวงหินอ่อน แห่งเติร์กเมนิสถาน


View Larger Map

ข้อมูลและภาพ : amusingplanet.com / wiki / pichappy
เรียบเรียงโดย Travel MThai