พิพิธภัณฑ์เด็ก แหล่งเรียนรู้ชั้นดี พร้อมเปิดแล้วในวันเด็กแห่งชาติ

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / พิพิธภัณฑ์เด็ก แหล่งเรียนรู้ชั้นดี พร้อมเปิดแล้วในวันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม ที่จะถึงนี้ คือวันเด็กแห่งชาติ วันที่เด็กๆ จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข เพราะมีหลายสถานที่ คอยจัดงานสร้างความสนุกให้กับพวกเขา หนึ่งในนั้นก็คือ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกปิดปรับปรุงมาเกือบ 5 ปี โดยในวันเด็กแห่งชาติ 2558 สถานที่แห่งนี้ พร้อมแล้วที่จะต้อนรับคุณหนูๆ อีกครั้ง

พิพิธภัณฑ์เด็ก แหล่งเรียนรู้ชั้นดี พร้อมเปิดแล้วในวันเด็กแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์เด็ก

โดยในครั้งทีม travel.mthai.com ขอพาคุณไปพบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำให้คุณหนูๆ เพลิดเพลิน ทั้งเสริมทักษะความรู้ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความกล้าแสดงออก ฯลฯ ถ้าพร้อมแล้ว เราไปพบกับส่วนแรก นันก็คือลานนิทีรรศการภายนอก โดดเด่นด้วย Water Play และสนามเด็กเล่น

พิพิธภัณฑ์เด็ก

พิพิธภัณฑ์เด็ก

ถัดเข้ามา ก็จะมาถึงตัวอาคารทอตะวัน อาคารที่จะพาคุณหนูๆ ไปพบกับนิทรรศการความ เหมาะกับเด็กในช่วงอายุ 7-12 ปี วัยแห่งความสงสัยใคร่รู้ พวกเขาจะได้ฝึกกระบวนการทางความคิดได้อย่างสร้างสรรค์ โดยอาคารทอตะวัน มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยชั้น 1 ประกอบด้วย

Creative Space : ลานสร้างสรรค์

พิพิธภัณฑ์เด็ก

เวทีแสดงผลงานต่างๆ ของเด็กๆ ที่ไม่จำกัดรูปแบบ มาจากความคิดสร้างสรรค์ของตัวเขาเอง ช่วยส่งเสริมความกล้า สร้างแรงบันดาลใจและความภูมิใจให้แก่เด็ก

Creative Science : วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์

พิพิธภัณฑ์เด็ก

เรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง เพื่อต่อยอดความคิด สะกิดต่อมสงสัย เพื่อหาคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการทดลองที่สร้างความรู้ ความเพลิดเพลินและสนุกสนานให้กับเด็กๆ ไปพร้อมๆ กัน

Junior Thai Kitchen : ครัวไทยวัยจิ๋ว

พิพิธภัณฑ์เด็ก

เรียนรู้กิจกรรมการปรุงอาหาร เสริมทักษะกระบวนการคิด โดยจะมีเจ้าหน้าคอยอธิบายขั้นตอน อุปกรณ์ และวัตถุดิบในการทำอาหาร รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมนูอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ และลักษณะของอาหารไทย

Dino Detective : นักสืบไดโนเสาร์

IMG_9383  IMG_9386

ขุดหาจิตนาการ ใต้ผืนดินล้านปี ห้องนี้ จะพาคุณหนูๆ ย้อนกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์ เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยเกริ่นนำ พร้อมจุดน่าสนใจหลายอย่างเกี่ยวกับไดโนเสาร์

ขึ้นมามาถึงชั้น 2 พบกับ

Our Friends : โลกทั้งผองพี่น้องกัน

พิพิธภัณฑ์เด็ก

การเรียนรู้ความแตกต่าง ช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวก เปิดโลกทัศน์ใหม่ด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมอันหลากหลาย ทั้งประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และรอบโลก และนิทรรศการพลังเด็กสร้างโลก

Incredible Me : อัศจรรย์ตัวฉันเอง

พิพิธภัณฑ์เด็ก

เพิ่มศักยภาพให้ตัวเอง เสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกาย ความมหัศจรรย์ของร่างกาย กระบวนการทำงานของระบบต่างๆ รวมถึงสภาวะทางอารมณ์ การปรับตัวในสังคมอีกด้วย

Amazing Vision : มุมมองพิศวง

พิพิธภัณฑ์เด็ก

การเปิดมิติมุมมองอันหลากหลาย สร้างความแปลกใหม่ให้กับเด็กๆ กระตุ้นการให้เกิดความสงสัยในการมองเห็น รู้จักสังเกต สนุกไปกับภาพลวงตา ห้องกระจกมหัศจรรย์ ฯลฯ

Inventor’s Club : สโมสรนักประดิษฐ์ 

พิพิธภัณฑ์เด็ก

เป็นห้องที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของการประดิษฐ์ มีกิจกกรมให้ร่วมเล่น คือการสร้างประดิษฐ์ด้วยตัวเอง เด็กๆ น่าจะตื่นตาตื่นใจแน่นอน

เดินขึ้นไปชันบนสุด ชั้น 3 พบกับ

Kid’s Playhouse : ละครโรงเล็ก

IMG_9454  IMG_9456

สร้างจินตานาการ ผ่านบทบาทสมมติ เป็นเวทีที่จะให้เด็กๆ รวมกลุ่มกันช่วยกันคิดรูปแบบการแสดง แบ่งบทบาทหน้าที่ จากนั้นเปิดการแสดง โดยมีผุ็ชมเป็นผู้ปกครอง

Build Our City : สร้างเมืองของเรา

IMG_9437  IMG_9439

เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สร้างเมืองจำลองที่น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ต่อการดำรงชีวิต ช่วยส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายองค์ประกอบที่ดีของเมืองควบคู่กันไป

Wonder Building : สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์

IMG_9445  IMG_9448

ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ ในงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้รังสรรค์สิ่งก่อสร้างตามจินตนาการให้กลายเป็นจริง โดยใช้หลักคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์

จากนั้นมาต่อกันที่อาคารสายรุ้ง เมืองแห่งจินตนาการ ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง โดยจะเริ่มส่วนแรกในชั้น 1

Big Backyard : สวนหลังบ้าน

พิพิธภัณฑ์เด็ก

พิพิธภัณฑ์เด็ก

อาณาจักรสำหรับเด็กเล็ก ภายในจะประกอบด้วยสภาพแวดล้อมจำลอง ที่จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็ก เช่น สิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ตามต้นไม้ การฟังเสียง การสัมผัส พร้อมฉากหลังที่เป็นธรรมชาติสีสันงดงาม

Creative Library : ห้องสมุดสร้างสรรค์

IMG_9470  IMG_9471

คลังความรู้ สู่การต่อยอดสิ่งใหม่ๆ ส่งเสริมให้เด็กๆ มีนิสัยรักการอ่าน ใส่ใจใฝ่หาความรู้ พร้อมกิจกรรมให้เด็กๆ เล่าเรื่องหนังสือที่ตนเองอ่านให้เพื่อนๆ ฟัง

เดินต่อขึ้นไปบนชั้น 2 พบกับ เมืองสายรุ้ง : Rainbow Town

พิพิธภัณฑ์เด็ก

อาณาจักรที่จะช่วยพาเด็กๆ ออกสู่โลกแห่งจินตนาการ เติมเต็มความฝัน สร้างสรรค์ความสนุกตื่นเต้น ด้วยการสวมบทบาทในอาชีพต่างๆ ภายในเมืองจำลองสุดตระการตา ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก โดยมีหลายหลายอาชีพตามความชอบ อาทิ ตำรวจ นักดับเพลิง ช่างเสริมสวย นักบิน ผู้ประกาศข่าว ฯลฯ รับรองว่าคุณหนูๆ จะต้องชื่นชอบโซนนี้อย่างไม่ต้องแปลกใจ วันเด็กนี้ อย่าลืมพาเจ้าตัวเล็กมาสนุกกันนะครับ

IMG_9482  IMG_9483

IMG_9491  IMG_9493

IMG_9494  IMG_9501

 

แผนที่การเดินทาง 

แผนที่

 

 

เรียบเรียงโดย : Travel MThai