“ต้นชมพูภูคา” จ.น่าน ขึ้นชื่อว่าเป็น “พันธุ์ไม้หายากที่สุดในโลก”

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / “ต้นชมพูภูคา” จ.น่าน ขึ้นชื่อว่าเป็น “พันธุ์ไม้หายากที่สุดในโลก”

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ล่องแก่ง ดูนก ฯลฯ ล้วนเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแหล่งธรรมชาติทั้งสิ้นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่านมีทั้งหมด 7 แห่ง แต่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คือ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ที่มีพันธุ์ไม้หายากที่สุดในโลก คือ ต้นชมพูภูคา ต้นเต่าร้างยักษ์ และต้นกว่างภูคา ปัจจุบันพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น

ต้นชมพูภูคา แบ่งบานเป็นสีชมพู ที่ อ.ปัว จ.น่าน

phukha nan 1
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน

ดอกชมพูภูคานั้น จะบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เพราะชอบอากาศหนาว ที่ว่าเป็นพันธ์ไม้ที่หายากที่สุดในโลก เพราะ เคยพบทางตอนใต้ประเทศจีน และ ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม จากนั้นก็ไม่มีรายงานการค้นพบต้นไม้ชนิดนี้อีกเลย จนต่อมา มีการพบต้นชมพูภูคาอีกครั้งที่ อ.ปัว จ.น่าน ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ในประเทศไทยนี้เอง

phuka nan 5
รูปภาพจากคุณ 1twenty2 สมาชิก pantip
phuka nan 6 เที่ยวน่าน
รูปภาพจากคุณ 1twenty2 สมาชิก pantip
phuka nan 10 ชมพูภูคา บาน พันธ์ไม้หายาก
รูปภาพจากคุณ 1twenty2 สมาชิก pantip
phuka nan 7 ต้นชมพูภูคา น่าน
รูปภาพจากคุณ 1twenty2 สมาชิก pantip

ต้นชมพูภูคานี้ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Bretschneidera sinensis Hemsl เมื่อเบ่งบานจะออกดอกเป็นสีชมพูแซมด้วยสีขาว ซึ่งสวยงามมาก

phuka nan 8
รูปภาพจากคุณ 1twenty2 สมาชิก pantip
phuka nan 9
รูปภาพจากคุณ 1twenty2 สมาชิก pantip

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ ท่องเที่ยวน่าน, คุณ 1twenty2 สมาชิก pantip