7 อุโมงค์ทางลอดรถไฟไทย

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / 7 อุโมงค์ทางลอดรถไฟไทย

อุโมงค์ทางลอดรถไฟไทยมี 7 แห่ง  กับการบันทึกชีวิต ของนักเดินทาง

อุโมงค์ (Tunnel)

        อุโมงค์เขาพลึง    อุโมงค์ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ  อยู่ในพื้นที่ระหว่าง ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ กับ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  ระหว่างที่หยุดรถไฟเขาพลึง จ.อุตรดิตถ์   กับ ห้วยไร่  จ.แพร่   มีความยาว 362.44 เมตร 

อยู่ในความรับผิดชอบ กองบำรุงทางเขตลำปาง

อุโมงค์เขาพลึง
อุโมงค์เขาพลึง
            อุโมงค์ปางตูบขอบ  อุโมงค์ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ  อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างสถานีรถไฟปางต้นผึ้ง กับที่หยุดรถไฟเขาพลึง  มีความยาว 120.09 เมตร อยู่ในความรับผิดชอบ กองบำรุงทางเขตลำปาง

อุโมงค์ปางตูบขอบ

อุโมงค์ปางตูบขอบ

ห้วยแม่ลาน   อุโมงค์ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ  อยู่ระหว่างสถานีรถไฟบ้านปิน กับสถานีรถไฟผาคัน  (จะมีที่หยุดรถไฟห้วยแม่ลานอยู่) โดยตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่  มีความยาว 130.20 เมตร อยู่ในความรับผิดชอบ กองบำรุงทางเขตลำปาง

 

       อุโมงค์ขุนตาน  อุโมงค์ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ  เป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 1,352.15 เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน ระหว่างอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   กับเรื่องเล่ามากมาย    กับ 11 ปี อันยาวนานในเขตป่ารกทึบ  โรคป่ามากมาย  ยุคนั้นมีแต่ช้างเท่านั้น ที่เดินทางไปได้   อยู่ในความรับผิดชอบ กองบำรุงทางเขตลำปาง

 

       อุโมงค์พระพุทธฉาย   อุโมงค์ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ที่เชื่อมสายตะวันออกเฉียงเหนือ   มีความยาวรองจากอุโมงค์ขุนตานเพียง แห่งเดียว ตัวอุโมงค์ยาว 1,197 เมตร   อยู่ระหว่างสถานีรถไฟบุใหญ่ กับสถานีรถไฟวิหารแดง  ในเขตตำบลพระฉาย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  อยู่ในความรับผิดชอบ กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา

 

       อุโมงค์เขาพังเหย อุโมงค์ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองรึ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี   อยู่ระหว่างสถานีรถไฟโคกคลี กับสถานีรถไฟช่องสำราญ   หรือเรียกว่า  สายลำนารายณ์-เขาพังเหย-บัวใหญ่ ความยาว 1,660 เมตร  อยู่ในความรับผิดชอบ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น

 

        อุโมงค์ช่องเขา  อุโมงค์ในเส้นทางสายใต้  อยู่ในพื้นที่ตำบลช่องเขา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช    ระหว่างสถานีรถไฟช่องเขา และสถานีรถไฟร่อนพิบูลย์   ความยาวของตัวอุโมงค์ 235.90 เมตร  อยู่ในความรับผิดชอบ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง