อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จังหวัดเชียงราย

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จังหวัดเชียงราย

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอแม่จันอำเภอ เมืองอำเภอแม่สรวย และอำเภอมาลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รวมพื้นที่วนอุทยาน 4 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้วบ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม และวนอุทยานน้ำตกโป่งพระบาท มีพื้นที่ประมาณ พื้นที่ประมาณ 458,110 ไร่หรือ 732.98 ตารางกิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จังหวัดเชียงราย

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกภาพ : travel2guide.com

ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันสลับกับที่ราบแคบๆ บริเวณหุบเขาเป็นหย่อมเล็กๆ ตอนเหนือและตอนใต้ของพื้นที่ เป็นที่สูงลาดต่ำลงมาตอนกลางจะเป็นที่ราบลุ่มน้ำสลับกับร่องเขามีระดับความสูงตั้งแต่ 500-1,720 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดดอยช้างเป็นดอยที่สูงที่สุด ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,720 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ลำน้ำกกภาพ : tourthailand.blogspot.com

พื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในเขตมรสุมได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงฤดูฝนและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาวแบ่งเป็น 3 ฤดูอย่างชัดเจน คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั่งแต่เดือนมิถุนายนเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ปี พ..2534 – 2543 เฉลี่ยประมาณ 1,629 มิลลิเมตรต่อปี และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เดือนธันวาคม เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ยประมาณ 5 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยมีหมอกตลอดฤดูหนาว

สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก

โป่งพระบาทภาพ : chiangraifocus.com

น้ำตกโป่งพระบาท อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 (เชียงรายแม่จัน) ระยะทาง 14 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีลักษณะแก่งหินธารน้ำใสฟูขาวสะอาด ภายใต้สภาพอากาศอันร่มรื่น สถานที่โดยรอบประกอบด้วยพรรณไม้สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและเที่ยวชมความงามทางธรรมชาติ

ห้วยแม่ซ้าย

น้ำตกห้วยแม่ซ้าย เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำห้วยแม่ซ้าย ที่มีน้ำไหลในปริมาณที่สม่ำเสมอตลอดปี น้ำตกแห่งนี้มี 2 ชั้น มีความสูงประมาณ 15 เมตรและ 20 เมตร ตามลำดับแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป และสามารถสัมผัสได้กับทัศนียภาพ และความร่มรื่นของธรรมชาติโดยรอบของน้ำตกได้อีกในบรรยากาศหนึ่ง

ห้วยก้างปลา

น้ำตกห้วยก้างปลา ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ลก,3 (น้ำตกห้วยก้างปลา) บ้านห้วยก้างปลาหมู่ 15ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตัวน้ำตกมีความสูงประมาณ 20 เมตร สภาพโดยรอบเป็นป่าสนซึ่งสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ น้ำตกห้วยก้างปลา ห่างจากอำเภอแม่จันประมาณ 11กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์โดยสาร หรือรถส่วนบุคคลอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงบ้านลั๊วพัฒนาแล้วเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงบ้านห้วยก้างปลา แล้วเดินทางด้วยเท้าอีกประมาณ 800 เมตร ก็จะถึงน้ำตกห้วยก้างปลา

ขุนกรณ์1

น้ำตกขุนกรณ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีธารน้ำที่ใสสะอาดไหลตลอดปี โดยที่ปราศจากตะกอนหินปูนมีความสูงกว่า 70เมตร เส้นทางเดินขึ้นสู่น้ำตกขุนกรณ์มีโขดหิน และแก่งต่างๆ ซึ่งมีความสวยงามรายรอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด สภาพป่าโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักหย่อนใจ

ห้วยแก้วภาพ : chiangraifocus.com

น้ำตกห้วยแก้ว อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 25 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกตามถนนสายเชียงรายสี่แยกบ้านเด่นห้า เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำห้วยแก้วไหลลงสู่ห้วยโป่งน้ำร้อน และไหลลงสู่แม่น้ำกกตัวน้ำตกมีทั้งหมด 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปชั้นที่ 1 มีความสูงประมาณ 30 เมตร ชั้นที่ 2 เป็นชั้นที่สูงที่สุดคือประมาณ 40 เมตร และชั้นที่ 3 มีความสูงประมาณ 10 เมตร พื้นที่โดยรอบมีพรรณไม้นานาชนิด ที่หายากและแปลกตานกนานาชนิด ที่ส่งเสียงร้องเรียกให้เข้าไปค้นหาและสัมผัสน้ำไหลตลอดปี

ล่องแพลำน้ำกก ล่องแพลำน้ำกกเป็นแม่น้ำที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายที่ไหลทอดยาวไปตามพื้นที่ราบเชิงเขาจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกโดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้านท่าตอนตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงรายไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายแล้วไหลไปบรรจบแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีระยะทางจากตำบลท่าตอนถึงอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 80 กิโลเมตร

บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยมภาพ : board.trekkingthai.com

บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 20 กิโลเมตรบ่อน้ำร้อนแห่งนี้เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนใต้พิภพที่มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาตลอดเวลาเป็นที่นิยมนำไข่ไปแช่ใช้เวลานานประมาณ 30 นาทีไข่จะมีรสชาติมันและอร่อยกว่าไข่ต้มธรรมดาและบริเวณโดยรอบมีทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำกกมีสถานที่กางเต็นท์พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างแรม

แผ่นที่ ลำน้ำกก

ที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก .ดอยฮาง  . เมืองเชียงราย  . เชียงราย   57000 โทรศัพท์ 0 5360 9238,0 53167142   อีเมล reserve@dnp.go.th

การเดินทางรถยนต์ จากจังหวัดเชียงรายไปตามถนนเชียงรายสี่แยกบ้านเด่นห้าผ่านหน้าค่ายเม็งรายมหาราชเข้าสู่ตำบลดอยฮางจนถึงบ้านผาเสริฐระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตรแล้วเดินทางต่อไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติบริเวณห้วยหมากเลี่ยมอีก 1.5 กิโลเมตรหรือจะล่องมาตามลำน้ำกกด้วยเรือหางยาวหรือแพจากสะพานลำน้ำกกในตัวเมืองเชียงรายถึงบริเวณห้วยหมากเลี่ยมประมาณ 20 กิโลเมตร

ข้อมูลและภาพ : wiki / dnp.go.th / chiangraifocus.com
เรียบเรียงโดย Travel MThai