เปิดตารางบิน “แอร์เอเชีย การบินไทย นกแอร์” ช่วงลอยกระทง

Home / ข่าวท่องเที่ยว, สายการบิน / เปิดตารางบิน “แอร์เอเชีย การบินไทย นกแอร์” ช่วงลอยกระทง

สายการบินของไทย “การบินไทย นกแอร์ แอร์เอเชีย” แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน ปรับตารางบิน ช่วงเทศกาลลอยกระทง 5-7 พ.ย.นี้ เลี่ยงอันตรายช่วงปล่อยโคม

เปิดตารางบิน แอร์เอเชีย การบินไทย นกแอร์ ช่วงลอยกระทง

การปล่อยโคมลอยในเทศกาล “ลอยกระทง” ถือป็นประเพณีที่ยึดถือกันมานานของชาวไทย ซึ่งก็ยากที่จะสามารถควบคุมหรือห้ามปล่อยโคมได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายน้อยที่สุด ทางบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด และบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้ง “ยกเลิกเที่ยวบิน – ปรับตารางบิน” ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 5 – 7 พ.ย.57 เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการทำการบิน ดังนี้

เปิดตารางบิน “แอร์เอเชีย การบินไทย นกแอร์” ช่วงลอยกระทง

การบินไทย

การบินไทย

แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน – ปรับตารางบิน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง – โคมลอย เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการทำการบิน

ร.อ.อ.ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี หลายจังหวัดทางภาคเหนือ ได้จัดให้มีการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลดังกล่าว การปล่อยโคมลอย อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบิน ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ จึงทำการปรับตารางการบินและยกเลิกบางเที่ยวบิน ในช่วงวันที่ 5 – 7 พ.ย.57 ดังนี้

1.ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ในวันที่ 5 – 7 พ.ย.57 ได้แก่

  • 1.1 ทีจี 120 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่
  • 1.2 ทีจี 121 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
  • 1.3 ทีจี 122 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่
  • 1.4 ทีจี 117 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

2.ปรับเปลี่ยนเวลาบิน ในวันที่ 5 – 7 พ.ย.57 ดังนี้

2.1 ทีจี 116 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.25 น.ถึงเชียงใหม่เวลา 18.35 น.ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็นออกจากกรุงเทพฯ เวลา 16.50 น.ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.00 น.

2.2 ทีจี 136 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.ถึงเชียงราย เวลา 19.50 น.ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็นออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.55 น.ถึงเชียงราย เวลา 17.15 น.โดยจะทำการบินด้วยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE136

2.3 ทีจี 137 เดิมออกจากเชียงราย เวลา 20.05 น.ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.25 น.ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็นออกจากเชียงราย เวลา 17.50 น.ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.10 น.โดยจะทำการบินด้วยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE137

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตารางบินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2356 – 1111 หรือเว็บไซต์ www.thaiairways.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Air Asia

แอร์เอเชีย

ประกาศประกาศยกเลิก 18 เที่ยวบิน ไปยังเชียงใหม่ และเชียงราย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง วันที่ 5 – 7 พ.ย.นี้ หลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปล่อยโคมลอย และเพิ่มความปลอดภัยในการบินสูงสุด

สายการบินแอร์เอเชีย แจ้งการปรับตารางบิน และยกเลิกบางเที่ยวบินไปยังภาคเหนือ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่มีการปล่อยโคมลอย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการให้บริการ สายการบินฯ มีความจำเป็นต้องปรับเวลาตารางการบิน และยกเลิกการให้บริการบางเที่ยวบินในช่วงวันที่ 5 – 7 พ.ย.57 รวมทั้งสิ้น 18 เที่ยวบิน ประกอบด้วย

ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ในวันที่ 5 – 7 พ.ย.57 จำนวน 10 เที่ยวบิน ได้แก่ FD 3439 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ , FD 3440 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ , FD 3443 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ , FD 3444 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ , FD 3425 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ , FD 3426 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ , FD 3427 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ , FD 3428 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ , FD 3429 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ , FD 3430 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป – กลับ เชียงใหม่ – ภูเก็ต จำนวน 2 เที่ยวบิน ได้แก่ FD 3167 เส้นทางเชียงใหม่ – ภูเก็ต , FD 3168 เส้นทางภูเก็ต – เชียงใหม่

ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป – กลับ เชียงใหม่ – กระบี่ จำนวน 2 เที่ยวบิน ได้แก่ FD 3074 เส้นทางเชียงใหม่ – กระบี่ , FD 3075 เส้นทางกระบี่ – เชียงใหม่

ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – เชียงราย จำนวน 4 เที่ยวบิน ได้แก่ FD 3205 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย , FD 3206 เส้นทางเชียงราย – กรุงเทพฯ , FD 3209 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย , FD 3210 เส้นทางเชียงราย – กรุงเทพ

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล หรือรับทางเลือกในการเดินทางที่เหมาะสมได้ที่ AirAsia Call Center โทร 0 – 2515 – 9999

 

nok air

นกแอร์

สายการบินนกแอร์ ขอแจ้งปรับตารางบินในช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่จะมีการปล่อยโคมลอยในภาคเหนือบางจังหวัด ช่วงวันที่ 5 – 7 พ.ย.57 เพื่อรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน เนื่องจากโคมลอยอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบินได้ ทางสายการบินนกแอร์ จึงขอ “ปรับเวลาเที่ยวบิน” ระหว่างวันที่ 5 – 7 พ.ย.57 ดังนี้

– DD8316 จากเดิมออกเดินทางออกจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 14.30 น.ถึงเชียงใหม่เวลา 15.40 น.ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่เป็น เดินทางออกจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 13.00 น.ถึงเชียงใหม่เวลา 14.10 น.

– DD8318 จากเดิมออกเดินทางออกจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 16.30 น.ถึงเชียงใหม่เวลา 17.40 น.ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่เป็น เดินทางออกจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 16.30 น.ถึงเชียงใหม่เวลา 17.40 น.

– DD8317 จากเดิมออกเดินทางออกจากเชียงใหม่ เวลา 18.10 น.ถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 19.15 น.ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่เป็น เดินทางออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.40 น.ถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 18.40 น.

– DD8319 จากเดิมออกเดินทางออกจากเชียงใหม่ เวลา 19.15 น.ถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 20.15 น.ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่เป็น เดินทางออกจากเชียงใหม่ เวลา 18.10 น.ถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 19.15 น.

– DD8522 จากเดิมออกเดินทางออกจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 17.30 น.ถึงลำปาง เวลา 19.00 น.ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่เป็น เดินทางออกจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 16.00 น.ถึงลำปาง เวลา 17:30 น.

– DD8523 จากเดิมออกเดินทางออกจากลำปาง เวลา 19.30 น.ถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 21.00 น.ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่เป็น เดินทางออกจากลำปาง เวลา 18.00 น.ถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 19.30 น.

และทางสายการบินขอแจ้ง “ยกเลิกเที่ยวบิน” เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เชียงราย ระหว่างวันที่ 5 – 7 พ.ย.ดังต่อไปนี้

– DD8320 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เชียงใหม่
– DD8321 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
– DD8324 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เชียงใหม่
– DD8325 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
– DD8326 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เชียงใหม่
– DD8327 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
– DD8726 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เชียงราย
– DD8727 เชียงราย – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเที่ยวบินได้ทาง www.nokair.com ตลอด 24 ชั่วโมง ทางนกแอร์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : ตารางบิน “แอร์เอเชีย การบินไทย นกแอร์” ช่วงลอยกระทง