โครงการสร้าง กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ใกล้เป็นจริงแล้ว

Home / ข่าวท่องเที่ยว / โครงการสร้าง กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ใกล้เป็นจริงแล้ว

จากการพยายามศึกษาข้อมูลมากว่า 30 ปี มาวันนี้ใกล้ได้ข้อสรุปเต็มที ของความเป็นไปได้ ในการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ก่อนจะยื่นเรื่องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อตัดสินใจว่าจะเดินหน้าอนุมัติสร้างหรือไม่

ภูกระดึง

โครงการสร้าง กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ใกล้เป็นจริงแล้ว

ท่ามกลางเสียงสนับสนุนและคัดค้านของผู้ร่วมประชุมโครงการเชิงวิชาการ กรณีศึกษาการสร้าง กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง โดยผู้ที่สนับสนุน ให้เหตุผลว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงที่นี่ได้ และสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่น ส่วนฝ่ายที่คัดค้านเกรงว่าการสร้างกระเช้าไฟฟ้า จะไปทำลายทรัพยากรป่าไม้ อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ แต่ทั้งนี้ชาวบ้านและคนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ต่างพากันสบับสนุนโครงการนี้

กระเช้าไฟฟ้าขอบคุณภาพจาก fanthai.com

โดยมีการฉายภาพอนิเมชั่นจำลองของตัวกระเช้า โดยมีระยะทางยาวประมาณ 4.4 กิโลเมตร เป็นกระเช้าไฟฟ้าแบบโมโนเคเบิ้ล หรือเคเบิ้ลเดี่ยว สามารถนั่งได้กระเช้าละ 8 คน และจะมีกระเช้าทั้งหมด 80 ตัว ส่งคนขึ้นภูกระดึงสูงสุดเฉลี่ยวันละ 4,000 คน ให้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที จากเดิมที่ต้องเดินขึ้นใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง

โดยการสร้าง จะยึดแนวทางความปลอดภัยเป็นหลัก ตามมาด้วยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม ความสวยงามเหมาะสม และความประหยัด ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 600 ล้านบาท โดยกระเช้าจะใช้เสาทั้งหมด 7 ต้น ใช้พื้นที่ด้านล่าง 2 ไร่ และบนยอดเขาอีก 1 ไร่ การก่อสร้างจะใช้วิธียกเข้าไปโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ เพื่อจะได้มีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด

ขณะเดียวกันยังมีผลดีต่อผู้ที่เป็นลูกหาบ ที่จะได้มีอาชีพมั่นคง ไม่ต้องหาบตลอดไป ลูกหลานที่เรียนจบมา จะได้มีงานทำในอุทยานฯ ต่อไป เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านอีกทางหนึ่ง ซึ่งในการประชุมในเวทีนี้ จะนำข้อมูลไปเพิ่มเติม เพื่อส่งเป็นรายงานให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก่อนจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ว่าจะอนุมัติให้สร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงหรือไม่ โดยคาดว่าจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ในต้นปีหน้า

ภูกระดึง

 

ขอบคุณข้อมูล : ข่าว 3 มิติ  ,  เรียบเรียงโดย : Travel MThai