เชิญเที่ยวงาน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สวยได้ สวยดี สตรีไทย”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เชิญเที่ยวงาน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สวยได้ สวยดี สตรีไทย”

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เตรียมจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สวยได้ สวยดี สตรีไทย” เป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านความสวยความงามจากธรรมชาติ สวยด้วยศาสตร์แห่งสมุนไพรไทย เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ แบบพึ่งตนเอง ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2558  ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี (โรงพยาบาล นวนครเดิม) ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

เชิญเที่ยวงาน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สวยได้ สวยดี สตรีไทย”

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อความงาม และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน โดยผู้เข้าชมสามารถเข้ามา เรียนรู้ พูดคุย แลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่อีกทั้งยังมีการเปิดหลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินฟรี 8 หลักสูตร และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 วิชา เพื่อดูแลสุขภาพความงาม ให้สวยจากภายในสู่ภายนอก การผลิตอาหารคุณภาพเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่น“มหัศจรรย์พันธุ์พืชสมุนไพรกระชับความงาม” โดย รศ.ดร.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ  “พืชป่า รักษาโรค” โดย อ.ไพโรจน์ อัครสีวร“จุลินทรีย์จาวปลวก” โดย คุณจักรพฤติ บรรเจิดจิต (โรงเรียนชาวนา จ.พิจิตร) “การผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ” โดย อ.จาตุรงค์ พวงมณี และ “โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าเพื่อการพึ่งตนเอง” โดย     อ.คมสันต์ หุตะแพทย์ เป็นต้น

นอกเหนือจากองค์ความรู้มากมายในงานแล้ว ยังมีร้านค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ปัจจัยการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ พันธ์ไม้นานาพันธุ์ สินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่เป็นของผู้ผลิตโดยตรงจากเกษตรกรและชุมชนมาจัดจำหน่ายและเผยแพร่องค์ความรู้ ณ ตลาดริมฝั่งน้ำ ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานด้วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13 หรือมือถือ 087-359-7171 086-901-4638 

 

ขอบคุณที่มา : www.eventthai.com