กรมพลศึกษา จัดกิจกรรม Smile Thailand คืนความสุขให้ประชาชน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / กรมพลศึกษา จัดกิจกรรม Smile Thailand คืนความสุขให้ประชาชน

กรมพลศึกษา เปิดตัวโครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการคืนความสุขให้ประชาชน จะจัดขึ้นในวันที่ 23-27 มี.ค.นี้ พบกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง และการละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน สร้างความสุขสู่สังคมไทย

กรมพลศึกษา จัดกิจกรรม Smile Thailand คืนความสุขให้ประชาชน

Smile Thailand

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กรมพลศึกษา เตรียมจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน Smile Thailand ภายใต้โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ “การแสดงแสง สี เสียง และการละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตการละเล่นพื้นเมืองและกีฬาพื้นบ้าน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สร้างความสุข เติมรอยยิ้มให้กัน เพื่อเป็นการส่งต่อความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

สำหรับโครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ “การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน จะจัดขึ้นในวันที่ 23-27 มีนาคมนี้ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.dpe.go.th  /  โทรศัพท์ 02 – 2140120
หรือ www.facebook.com/smilethailand2015