ขอเชิญร่วมกิจกรรม พาสปอตกระซิบรักเสมอดาว จ.น่าน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ขอเชิญร่วมกิจกรรม พาสปอตกระซิบรักเสมอดาว จ.น่าน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ (ครอบคลุมจังหวัดแพร่,น่าน และอุตรดิตถ์) ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาสัมผัสเมืองน่าน นาน นานนะ กับกิจกรรม “พาสปอตกระซิบรักเสมอดาว” ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกันยายน 2558 ณ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม พาสปอตกระซิบรักเสมอดาว จ.น่าน

พาสปอตกระซิบรักเสมอดาว

 

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากการที่จังหวัดน่านได้รับคัดเลือกให้เป็น 12 เมืองต้องห้าม…พลาด โดยได้กำหนดสโลแกนทางการตลาดไว้ว่า “กระซิบรักเสมอดาว” ซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ว่าจังหวัดน่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และมีเรื่องราวตำนานแห่งขุนเขา รวมถึงเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต โดยมีธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่น ดังนั้น เทศบาลเมืองน่านจึงได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานแพร่) และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวน่าน จัดกิจกรรม “พาสปอตกระซิบรักเสมอดาว” ขึ้น ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ภาพลักษณ์จังหวัดน่านในฐานะ “เมืองต้องห้าม…พลาด” ภายใต้แนวคิดกระซิบรักเสมอดาว และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดน่านทั้งในแง่พื้นที่และช่วงเวลา ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

ดอยเสมอดาว

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับพาสปอตได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน และสถานประกอบการท่องเที่ยวอีก 9 แห่งทั่วเมืองน่านที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ในเขตอำเภอเมือง 1. โรงแรมคุ้มเมืองมินทร์ 2. ร้านกาแฟคาเฟ่ สุดกองดี 3. โรงแรมบ้านน่าน 4. ภูหรรษา บูติก 5. ร้านอาหารสวนสะเนียน ในเขตอำเภอปัว 6. คาเฟ่ เดอ ปัว 7. ร้านขายเครื่องเงินดอยซิลเวอร์ 8. โรงแรมอูปแก้วรีสอร์ท และในเขตอำเภอบ่อเกลือ 9. ปลายมางทางรัก รีโซเทล ซึ่งในพาสปอตนั้น จะเป็นแผนที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เดินทางท่องเที่ยวในตัวเมืองน่าน และมีข้อมูลแนะนำ 9 สิ่งต้องห้าม…พลาดในน่าน ให้นักท่องเที่ยวได้พบกับประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษ รวมถึงข้อมูลการเตรียมตัวก่อนมาเที่ยวน่านอีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสนุกโดยนำพาสปอตไปประทับตราตามสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการทั้ง 9 แห่ง และเมื่อประทับตราครบ 2 แห่ง สามารถนำพาสปอตมาแสดงเพื่อแลกรับของที่ระลึกได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งกิจกรรมนี้ เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2558

วัดพระธาตุแช่แห้ง  ปู่ม่านย่าม่าน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 0 5475 1169 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท. สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

 

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย