เที่ยวงานประเพณี สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง 2558

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เที่ยวงานประเพณี สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง 2558

ททท. สำนักงานสุโขทัย เชิญเที่ยวงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2558 ในวันที่ 12-21 ตุลาคม 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และพิธีเปิดงานในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณลานโพธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเพณี สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง

Kamphaengphet - Kluay Khai Fair 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย เชิญเที่ยวงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2558 กำหนดจัดงานในวันที่ 12-21 ตุลาคม 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และพิธีเปิดงานในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณลานโพธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมภายในงานที่สำคัญประกอบด้วย

พิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทย ในเช้าวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณ 07.30 น. ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม ซึ่งจัดสืบต่อกันมา ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 หรือวันสารทไทย โดยจังหวัดถือเป็นวันแรกของการจัดงานฯ

พิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันจันทร์ 12 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณลานโพธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เวลาประมาณ 17.30 น. ขบวนแห่รถตกแต่งด้วยกล้วยไข่ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้และวัสดุธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบหลักสื่อให้เห็นถึงความเป็นเมืองกำแพงเพชรในด้านต่าง ๆ การแสดงพื้นบ้านประกอบขบวนแห่ โดยจังหวัดจัดให้มีการประกวดแข่งขันรถขบวนแห่ดังกล่าว (มีรถขบวน จำนวน 12 ขบวน จากอำเภอ 11 อำเภอ และเทศบาลเมืองกำแพงเพชร) เวลา 16.30 น. ขบวนจะเคลื่อนจากโรงแรมชากังราวริเวอร์วิว มาถึงบริเวณพิธีเปิดงานในเวลา 17.30 น.

การกวนกระยาสารทประเภทต่าง ๆ โดยในวันเปิดงานฯ ประธานในพิธีและ ผู้มีเกียรติจะร่วมกันกวนกระยาสารทกระทะหลวง (กระทะหลวง ภาษาเหนือ หมายถึงกระทะใหญ่) และกำหนดให้มีการแข่งขันการกวนกระยาสารทประเภทรสชาติ ซึ่งจะแข่งขันว่าอำเภอใดหรือกลุ่มแม่บ้านใดจะกวนกระยาสารทได้อร่อยที่สุด และการแข่งขันการกวนกระยาสารท ประเภทลีลา ซึ่งเป็นการกวนกระยาสารทประกอบเพลง มีการแสดงประกอบที่มีความสนุกสนาน

พิธีที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจของการจัดงาน คือ พิธีทอดผ้าป่าแถว บริเวณวัดพระแก้ว ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ในภาคค่ำของ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณ 19.30 น. ถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย การจัดนิทรรศการแสดงถึงความเป็นมาของการปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร นิทรรศการเกี่ยวกับกล้วยไข่ การประกวดกล้วยไข่ดิบ กล้วยไข่สุก การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่ รวมทั้งการประกวดและจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรของดีเมืองกำแพงเพชร

กิจกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น การจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้านหลากหลาย สินค้า OTOP สินค้าที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช.) การแสดงกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม บนเวทีกลางตลอด 10 คืน ที่สำคัญคือ การประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง ในคืนวันที่ 21 ตุลาคม 2558 การจำหน่ายสินค้า การแสดงดนตรีและมหรสพ ต่าง ๆ ตลอด 10 วัน 10 คืน

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย