เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.แม่ฮ่องสอน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.แม่ฮ่องสอน

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.แม่ฮ่องสอน

"Bike For Dad" จ.แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน  (ระยะทางรวมทั้งสิ้น 17 กิโลเมตร)

1. เริ่มต้น ณ ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรงไปตามถนนขุนลุมประพาส
2. ถึงสี่แยกโตโยต้า เลี้ยวขวาไปตามถนนบริบาลเมืองสุข ตรงไปทางท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
3. ผ่านวัดกลางทุ่ง เลี้ยวซ้ายผ่านบริเวณลานจอดรถ – ประตูทางเข้าท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เข้าเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
4. ตรงไป ถึงสามแยก แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนชำนาญสถิตย์ ตรงไปจนถึงสามแยกข้างวัดจองคำพระอารามหลวง เลี้ยวขวา
5. ถึงวัดจองคำพระอารามหลวง ร่วมกิจกรรมไหว้พระ
6. ออกจากวัดจองคำพระอารามหลวง ตรงไปทางที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. ถึงที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน เลี้ยวขวา ตรงไปตามถนนขุนลุมประพาส จนถึงซุ้มประตูเมืองด้านทิศเหนือ
8. ถึงซุ้มประตูเมืองด้านทิศเหนือ เลี้ยวซ้าย ผ่านเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรงไป
9. ถึงบริเวณสามแยกหน้าวัดดอน เลี้ยวขวา ตรงไปตามถนนศิริมงคล
10. ถึงบริเวณสามแยกหน้าวัดม่วยต่อ ผ่านหน้าวัดม่วยต่อ วัดพระนอน ตรงไปยังบริเวณสามแยกหน้าสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
11. ถึงบริเวณสามแยกหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เลี้ยวขวาไปตามถนนนาวาคชสาร จนถึงบริเวณสามแยกไปบ้านท่าโป่งแดง
12. ถึงสามแยกไปบ้านท่าโป่งแดง เลี้ยวขวา แล้วตรงไปข้ามสะพานข้ามแม่น้ำปาย
13. ถึงบริเวณวงเวียนศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ เลี้ยวขวาไปทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
14. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ เชิงสะพานข้ามแม่น้ำปาย ฝั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
15. ออกจากพื้นที่ปลูกป่า ผ่านลานเฮลิคอป์เตอร์ ไปทางบ้านห้วยเสือเฒ่า
16. ถึงสามแยกทางไปบ้านห้วยเสือเฒ่า เลี้ยวขวา แล้วตรงไป
17. ผ่านอ่างเก็บน้ำอัสดง อ่างเก็บน้ำจองจาย สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน ตรงไปทางวงเวียนศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ
18. ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ณ เชิงสะพานข้ามแม่น้ำปาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน
19. ออกจากพื้นที่ปล่อยปลา แล้วเลี้ยวซ้าย ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำปาย แล้วตรงไปจนถึงซุ้มประตูเข้าเมืองด้านทิศใต้
20. เลี้ยวซ้ายที่ซุ้มประตูเข้าเมืองด้านทิศใต้ แล้วตรงไป
21. ถึงจุดสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน